NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Dekret
o uspostavi Konferencije biskupa Hrvatske i odobrenju njenoga Statuta

Br.683792


Nakon pažljivog razmatranja prilika koje se odnose na nekadašnju republiku Jugoslaviju, iz kojih su nastale nove samostalne republike, preuzvišeni Natpastiri ovih država jednodušno su zatražili da se ukine nekadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije i da se uspostavi Konferencija biskupa Hrvatske; oni oblikovaše Statut (te Konferencije), prilagođujući ga prikladno odredbama Kodeksa kanonskog prava, i predložiše ga Apostclskoj Stolici na odobrenje.

Stoga Vrhovni Svećenik Ivan Pavao II, Božjom Providnošću Papa, po savjetu Kongregacije za biskupe i saslušavši OdsjekDržavnog Tajništva za odnose s Državama, potvrdio je u skladu s odredbama prava uspostavu Konferencije biskupa Republike Hrvatske i prihvatio je njen Statut kako se nalazi u priloženom primjerku.

Spomenuti je Statut odobren "ad experimentum"

Dano u Rimu a sjedištu Kongregacije za biskupe dana 15. svibnja godine 1993.

+ Bernardin Kard. Gantin, prefekt

+ Justin Rigali, tajnik

Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured