NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Priopćenje s 21. plenarnog zasjedanja HBK
Zasjedanje je održano u Poreču od 19. do 21. rujna 2000. Biskupi su raspravljali o aktualnom stanju vjeronauka u školi i župnoj katehezi te o uvođenju trajnog đakonata u Crkvi u Hrvatskoj.

Dvadeset prvo plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije održano je u Poreču, u obnovljenoj dvorani Episkopija, od 19. do 21. rujna 2000. Uz članove HBK, zasjedanju je djelomično prisustvovao apostolski nuncij u RH mons. Giulio Einaudi. Na zasjedanju su bili i delegat Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki te mons. Janos Penzes, biskup subotički. Zasjedanju su prisustvovali i umirovljeni biskupi mons. Ante Jurić i mons. Antun Bogetić.

Zasjedanje, koje je na dnevnom redu imalo opsežni program, otvorio je predsjednik HBK mons. Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, te posebno pozdravio goste. Oni su, uzvraćajući pozdrav, iskazali zahvalnost i radost što mogu dijeliti zajedništvo s braćom u biskupstvu što omogućuje razmjenu iskustava i produbljivanje zajedništva u Katoličkoj Crkvi na našim prostorima. Svaki je od njih u kratkim crtama izvijestio o situaciji i glavnim pitanjima Crkve u svojoj zemlji.

Biskupi su raspravljali o aktualnom stanju vjeronauka u školi i župnoj katehezi, o čemu su uvodno govorili mons. Marin Srakić, predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju, i mons. Milan Šimunović, predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda. Konstatirano je da vjeronauk u školi, zajamčen ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske, sada već ima jasno definirano mjesto u školskom sustavu kao i jasno artikulirane ciljeve čijem će ostvarivanju znatno pridonijeti i vjeronaučni udžbenici čija je izrada u tijeku. Govorilo se i o uvođenju u službu vjeroučitelja školskih nadzornika koji bi svojim radom pridonosili kvalitetnijem izvođenju nastave školskog vjeronauka.

Podnesen je izvještaj i s minule Katehetske ljetne škole u Splitu koja se bavila cjelovitošću odgo­ja djece u vjeri, u čemu sudjeluje obitelj, škola i župa. Iznesen je i podatak da je broj upi­sa­ne djece na katolički vjeronauk u ovoj školskoj godini porastao u odnosu na prošlu godinu.

Biskupima je predstavljen i dorađeni Plan i program župne kateheze koji predstavlja jedan novi pristup organizaciji cjelokupnog župnog pastorala kojim se nastoji sveobuhvatnije pristupiti svim vjernicima u župi. Odobrenje Plana očekuje se do Božića ove godine. U tom kontekstu iznesen je i prijedlog održavanja katehetske škole za sve one koji će sudjelovati u ostvarivanju župne kateheze.

Na ovom zasjedanju biskupi su raspravljali o uvođenju trajnog đakonata u Crkvi u Hrvatskoj na temelju nacrta dokumenta pod naslovom Temeljni propisi za formaciju trajnih đakona koji su izradili mons. Ivan Prenđa, predsjednik Vijeća HBK za sjemeništa, i mons. Josip Mrzljak, predsjednik Vijeća HBK za kler. Nacrt dokumenta temelji se na dokumentima Drugoga vatikanskog koncila, Zakoniku kanonskoga prava i dokumentima crkvenog učiteljstva te sadrži temeljne smjernice za formaciju, život i pastoralnu djelatnost trajnih đakona.

Sukladno novom Statutu HBK, biskupi su izvršili reorganizaciju tijela HBK. Tako su Vijeće HBK za laike i Vijeće HBK za liturgiju podignuta na rang biskupskih komisija. HBK sada ima pet biskupskih komisija: za odnose s državom, za dijalog sa SPC-om, za liturgiju, za laike i za Caritas.

Uspostavljena su i dva nova Odbora HBK: Odbor HBK za pastoral djelatnika u zdravstvu i Odbor HBK za pastoral osoba lišenih slobode.

Na ovom zasjedanju biskupi su izvršili izbor i imenovanja u više tijela HBK.

Za potpredsjednika HBK izabran je mons. Ivan Prenđa a za novog člana Stalnog vijeća HBK mons. Mile Bogović. Stalno vijeće HBK je sada sastavljeno od predsjednika mons. Josipa Bozanića, potpredsjednika mons. Ivana Prenđe i članova mons. Želimira Puljića i mons. Mile Bogovića.

Na mjesto predsjednika Biskupske komisije HBK za odnose s državom izabran je dosadašnji član te komisije mons. Puljić, otprije je članom bio mons. Antun Škvorčević a za novog je člana izabran mons. Ivan Milovan.

Za predsjednika Biskupske komisije HBK za liturgiju izabran je mons. Škvorčević, a za članove mons. Valter Župan i mons. Ante Ivas.

Mons. Marin Barišić izabran je za predsjednika Biskupske komisije HBK za dijalog sa SPC-om. Novim su članovima izabrani mons. Bogović i mons. Košić, a otprije član je mons. Đuro Gašparović.

Za članove Biskupske komisije HBK za laike izabrani su mons. Ivas i mons. Juraj Jezerinac. U okviru te komisije mons. Ivas je predsjednik Odbora za mlade.

Mons. Srakić izabran je za predsjednika Pravne komisije HBK.

Za člana Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, uz dosadašnje članove mons. Bozanića, mons. Prenđu, mons. Puljića i mons. Ratka Perića, izabran je mons. Bogović.

Za predsjednika Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog izabran je mons. Košić.

Za predsjednika Vijeća HBK za ustanove posvećenog života i udruge apostolskog života izabran je mons. Marko Culej.

Za predsjednika Odbora HBK za pastoral osoba lišenih slobode izabran je mons. Culej.

Biskupi su pregledali i odobrili ove statute: Statut Vijeća HBK za kulturu i crkvena kulturna dobra, Statut Odbora HBK za sredstva društvene komunikacije, Statut Informativne katoličke agencije, Statut Udruge katoličkih gospodarstvenika te Uredbu HBK o crkvenim knjižnicama. Statut Hrvatskoga katoličkog radija i Statut Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve upućeni su na doradu Pravnoj komisiji HBK.

U povodu stote obljetnice Prvoga katoličkog sastanka 1900. godine u Zagrebu, prema odluci biskupa, održat će se u proljeće 2001. godine znanstveni skup u Zagrebu u trajanju od tri dana. Biskupima je predstavljen nacrt programa toga skupa koji će, polazeći od povijesnih činjenica nastanka katoličkih pokreta u Crkvi, nastojati rasvijetliti fenomen Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegov razvoj, sve do potrebe suvremenog organiziranja laikata u naše vrijeme.

Predsjednici vijećâ i drugih tijela HBK izvijestili su biskupe o svom radu.

Biskupi su odlučili da će se u nedjelju 12. studenoga ove godine po crkvama skupljati darovi za izgradnju crkve i pastoralnog centra bl. Alojzija Stepinca u Rujewi u Tanzaniji. U nedjelju 5. studenoga posebnim pismom pozvat će se vjernici na tu akciju.

Biskupi su razmatrali i neke konkretne elemente novoga sustava financiranja Katoličke Crkve u Hrvatskoj koji će se početi provoditi 1. siječnja 2001. godine.

Nezaobilazna tema zasjedanja bila je analiza aktualne situacije u Crkvi i društvu čiji je re­zul­tat bila Poruka hrvatskih biskupa objavljena u petak 22. rujna, dan nakon zasjedanja u Poreču.

Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije

 

Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured