mons. Ranko Vidović, imenovani biskup hvarski

Tiskovni ured HBK

Službe u HBK

Mons. Ranko Vidović rođen je 6. svibnja 1961. u Ćerleku, u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu Mliništu kod Metkovića (1968.-1976.); klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1976.-1980.); filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu (1980.-1986.).

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. u župi „Gospe od zdravlja“ u Splitu-Dobri te je inkardiniran u Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Nakon svećeničkog ređenja obnašao je slijedeće službe: od 1986. do 1988. bio je kapelan u Kaštel Kambelovcu, od 1988. do 2014. bio je župnik u Splitu – Lovrinac, od 2014. do 2021. bio je župnik Župe Gospe od Otoka u Solinu. Osim toga, od 5. prosinca 1988. bio je član nadbiskupskog povjerenstva za sjemeništa i za duhovna zvanja te od 31. listopada 2014. dekan Solinskog dekanata.

Za hvarskog biskupa imenovan je 4. ožujka 2021.