Biskupsko ređenje đakovačko-osječkog pomoćnog biskupa mons. Ivana Ćurića

Mons. Ivan Ćurić, kojega je papa Franjo 11. ožujka imenovao pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije, dodijelivši mu titulu naslovnog biskupa Tele, zaređen je za biskupa tijekom svečanog euharistijskog slavlja na Uskrsni ponedjeljak 22. travnja u đakovačkoj prvostolnici Sv. Petra. Glavni zareditelj bio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, suzareditelji vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić te umirovljeni đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, a prezbiteri pratitelji župnik osječke župe Preslavnog Imena Marijina preč. Ivan Jurić i rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić.

Među trideset i pet nadbiskupa i biskupa pristiglih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Mađarske, Srbije i Crne Gore, četvorice provincijala te oko 270 svećenika, u slavlju su sudjelovali i zagrebački nadbiskup metropolit kardinal Josip Bozanić, apostolski nuncij u RH nadbiskup Giuseppe Pinto, predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić te nadbiskup iz Bamberga mons. Ludwig Schick.

Svečanost je započela ulaznim ophodom od Nadbiskupskog doma do katedrale, u kojoj je pola sata prije započela uvodna pobožnost i priprava, koju je predvodio preč. Mato Gašparović. Okupljena zajednica, zajedno sa zborom, pjevala je dio biblijskih pohvala iz skupine tzv. Hallel psalama. Dok je procesija ulazila u katedralu, pratilo ju je pjevanje združenih zborova, predvođenih pjevačima Mješovitog katedralnog zbora iz Đakova i Konkatedralnog zbora iz Osijeka, pod ravnanjem mo Ivana Andrića i uz orguljašku pratnju Darija Kusture.

„Izričem radost i zahvalnost našega ređenika, te nadbiskupa Srakića, čitave naše Đakovačko-osječke nadbiskupije i svoju osobnu što ste ‘u zajedništvu Kristova poslanja’ u Emaus odlučili poći u Đakovo te s nama podijeliti radost susreta s uskrslim Gospodinom, koju nam je dodatno umnožio papa Franjo imenovanjem našeg pomoćnog biskupa u osobi generalnoga vikara mons. Ivana Ćurića“, rekao je nadbiskup Hranić, uvodeći u misno slavlje.

Prvo čitanje tijekom službe riječi pročitao je Milan Stjepanović iz župe rođenja sv. Ivana Krstitelja iz Ivankova, psalam je pjevao Mario Filajdić iz župe Krista Kralja iz Brodskog Varoša, a drugo čitanje s. Marija Goretti Jovanovac, članica Družbe milosrdnih sestara sv. Križa, katehistica biskupa-ređenika u njegovoj pripravi za prvu pričest u Brodskom Varošu 1973. godine. Evanđelje je navijestio đakon Luka Ćosić.

Nakon zamolbe preč. Jurića, apostolsko pismo pape Franje, kojim imenuje novog đakovačko-osječkog pomoćnog biskupa, na latinskom jeziku započeo je čitati nuncij Pinto, a cjelovit prijevod pisma na hrvatskom jeziku pročitao je tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Blachowiak.

Osvrćući se na pročitani evanđeoski ulomak, nadbiskup Hranić je u homiliji  istaknuo kako ljudi i danas imaju različita mišljenja o Isusu, ne gledaju ga u svjetlu njegova identiteta utjelovljena Sina Božjega, nego iz perspektive vlastitih prizemnih interesa. „U susretu s nama Isus nas usmjerava prema trajnim i neprolaznim vrednotama; prema dobroti, ljubavi i praštanju; te nam tako predlaže promjenu srca i vlastitih nauma, traži od nas obraćenje – koje često uključuje radikalne promjene i zaokrete u vlastitom životu. Zato, kad od površnog prigodnog susreta s njime i sa zajednicom njegovih učenika siđemo na razinu takvog osobnog susreta s njime i s Crkvom kao zajednicom njegovih učenika, tada više ne možemo ostati ravnodušni, nego počinjemo zauzimati svoj osobni stav prema Isusu i njegovoj Crkvi“, rekao je nadbiskup Hranić.

Rekavši kako „sjaj istine o Isusu Kristu i naša vjera u njega kao Božjega pomazanika i Gospodina ne ovisi o pričama i govorkanjima, nego počiva na događajima, svjedočanstvima apostola i drugih ovjerovljenih svjedoka uskrsnuća“, nadbiskup je pojasnio uskrsni karakter apostolske službe, ističući kako su apostoli svoje svjedočanstvo o Isusu prenijeli svojim nasljednicima te tako istina o Isusu i danas blista i sja ‘u zajedništvu Kristova poslanja’ po biskupima kao nasljednicima apostola, po svjedočanstvu apostolskoga zbora danas. „Stoga biskupska služba uvijek ima ‘uskrsnu ćud’, kako si to ti, dragi brate Ivane, istaknuo u svom intervjuu u Glasa Koncila“, kazao je mons. Hranić, dodavši kako će prenošenje i nastavljanje te apostolske baštine u neprekinutom zajedništvu apostolske vjere, apostolske Crkve i apostolske službe biti na veoma rječit i snažan sakramentalni način očitovano po polaganju ruku okupljenih biskupa na glavu novog člana apostolskoga zbora, biskupa Ćurića, koji je – svjestan te ‘uskrsne ćudi’ svoje apostolske službe – kao svoje biskupsko geslo, izabrao riječi ‘U zajedništvu Kristova poslanja’.

„Dragi brate Ivane, naša se nadbiskupijska zajednica raduje današnjem danu te zahvalna zbog tebe, s Blaženom Djevicom Marijom kao svjedokinjom onoga što se dogodilo na Kalvariji i svega onoga što se događalo u Dvorani posljednje večere sve do Duhova, danas zajedno s tobom ponizno klikće ‘Velika nam djela učini Gospodin’ i u toj uskrsnoj radosti sada pristupamo samom činu tvoga biskupskoga ređenja“, rekao je nadbiskup na kraju homilije.

Potom je, prema drevnoj uredbi svetih otaca, upitao ređenika o nakani čuvanja vjere i vršenja službe, a novi biskup je obećao da će vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, čistim i cjelovitim čuvati poklad vjere, graditi Kristovo Tijelo koje je Crkva i trajno ostati u jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću Pape, vjerno ostati u posluhu Petrovu nasljedniku, brinuti za sveti Božji narod, upravljajući ga na put spasenja, biti ljubazan i milosrdan prema siromasima, tuđincima i svima koji oskudijevaju, poput Dobrog Pastira tražiti zalutale ovce te bez prestanka moliti za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva.

Uslijedio je obred biskupskog ređenja. Dok je ređenik ležao u prostraciji ispred oltara, okupljena zajednica, predvođena bogoslovom Brunom Diklićem, pjevala je litanijske prošnje po ‘slavonskom’ napjevu. Uslijedilo je polaganje ruku glavnog zareditelja i suzareditelja te svih nazočnih biskupa na glavu ređenika te molitva ređenja. Nakon mazanja glave i predaje evanđelistara, novi biskup primio je simbole biskupske službe: prsten, mitru i pastirski štap. Obred je završio cjelovom mira novozaređenog biskupa sa zarediteljima i ostalim biskupima, dok su zbor i narod pjevali ‘zazive krsnog zajedništva’ s riječima gesla novozaređenog biskupa Ćurića – U zajedništvu Kristova poslanja.

U prikaznoj procesiji koja je uslijedila, osim euharistijskih darova, koje su odjeveni u narodno ruho prinijeli Anita Terzić i Tomislava Vinković iz župe Brodski Varoš te Igor Ilić i Luka Knežević iz Slavonskog Broda, Marija Šešo prinijela je karitativni dar za Udrugu „Veronikin rubac“ u Osijeku. Vukovarsku golubicu mira i spomen-monografiju vukovarske ratne bolnice prinijeli su branitelji Željko Ivančić i Dejan Marošičević iz Vukovara, dok je izrađeni grb novoga biskupa prinio vlč. Tomislav Ćurić, župnik župe bl. A. Stepinca u Slavonskom Brodu, ujedno autor grba.

Pred kraj euharistijskog slavlja novozaređenom biskupu pozdravnu riječ uime biskupa uputio je predsjednik HBK nadbiskup Puljić, uime svećenika, đakona, redovnika i redovnica preč. Ivan Lenić, župnik župe Gospe Brze Pomoći, upravitelj župe Brodski Varoš i Slavonskobrodski dekan te uime vjernika laika Đakovačko-osječke nadbiskupije Margareta Bošnjaković, vjeroučiteljica iz Bapske, u pratnji Anamarije Buzgo i Zvonimira Žulja, studenata iz Osijeka.

„Što sada reći nakon biskupskog ređenja koje nas uvodi u otajstvo naše službe, navještaja Božje Riječi, podjele svetih sakramenata i odgoja naroda Božjega. Moguće je da očekivanja onih kojima ste poslani, kao i povjerenje koje Vam se ukazuje, stvori određene strepnje i strahove. Ali, ne bojte se. Ima netko tko sve vodi i upravlja. Uostalom, Crkva je Kristova, pa svu svoju brigu prepustite i povjerite Njemu“, rekao je među ostalim u čestitki mons. Puljić, dodavši: „Služba pomoćnog biskupa usmjerava Vaš rad i služenje prema Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i metropoliji. No, nazočnost pastira iz naše Domovine i inozemstva pokazuje da je Vaše pastoralno djelovanje na otajstven način umreženo i u zajedništvo s drugim biskupima, kako iz našeg naroda tako i šire. A samo zajedništvo apostolskih nasljednika, u duhu Vašega gesla ‘U zajedništvu Kristova poslanja’, nije obično, nego sakramentalno. Neka to sakramentalno zajedništvo Kristove Crkve ispunja Vašu dušu radošću, hrabrošću i zahvalnošću“.

Izričući novom biskupu dobrodošlicu u zbor Hrvatske biskupske konferencije, mons. Puljić čestitao je nadbiskupu Hraniću, kleru i puku Đakovačko-osječke nadbiskupije na daru novog biskupa, a novom biskupu uz dobre želje izrazio „iskrene čestitke s odanom molitvom neka Vas Gospodin blagoslovi i čuva“.

Upućujući pozdrav i čestitku preč. Lenić novom je biskupu s iskrenim, bratskim osjećajima posvjedočio zajedništvo i blizinu, radost i srdačne čestitke svećenika svih generacija, redovnika i redovnica te svećeničkih i redovničkih kandidata.

„Nama malo mlađima od tebe, pa i drugima, poznata je tvoja nenametljiva, a jasna i živa vjera u Krista Gospodina, ma tako ponizna, privržena ljubav prema Njemu, uvijek očitovana i u nama poticana kroz liturgijsko-sakramentalne susrete koji su ti bili i ostali na srcu, do ovoga danas. Zrenje te vjere, uskrsne vjere (kao vjere apostola) nastoj sa svima nama – u nama samima – u otvorenosti milosti dalje podržavati i učvršćivati, da bi bila očitija naša dosljednost galilejskom Učitelju. Kao kršćanin i svećenik na tako si živ i djelatan način ucijepljen u zajedništvo naše Crkve, koju iskreno voliš. I bio si i ostani, kako si rekao na dan imenovanja, jedan između nas svećenika. Dragocjeno je uvijek naše svećeničko zajedništvo, naša međusobna iskrena i bratska potpora – i radi naše veće autentičnosti života i radi nesputanijega hoda za Kristom i radi skladnije suradnje sa službom biskupa i radi ispunjavanja poslanja svih na dobro Crkve i društva“, rekao je preč. Lenić novom biskupu, moleći ga da novom službom, u oslonjenosti na nadbiskupa Hranića, bude bliz i otvoren za zdravi bratski dijalog i plodonosnu suradnju sa svećenicima, redovnicima i redovnicama.

Čestitajući biskupu Ćuriću Bošnjaković je rekla: „Iz sela i gradova, zaselaka i pustara, iz naših domova i obitelji – ‘kućnih Crkava’ širom naše nadbiskupije, podižemo svoj glas k nebu moleći snagu uskrsnuloga Isusa da Vas prati u Vašoj službi i svjedočenju prvenstva ljubavi. I mi ćemo se danas s ovoga mjesta, gdje smo susreli živoga Gospodina, dok nam je otkrivao Pisma i lomio kruh, poput učenika iz Emausa, vratiti u Jeruzalem, u naše domove. ‘U zajedništvu Kristova poslanja’ i ujedinjeni u molitvi s Vama želimo uvijek biti osnaženi živim Kristom. Potrebna nam je i Vaša pastirska podrška, briga, poticaj i ohrabrenje kako bismo, po zagovoru Majke Marije, mogli biti odani Bogu, pravi suradnici i svjedoci njegove ljubavi prema svojim obiteljima i bližnjima, svom narodu i domovini i svim ljudima. Majka Crkva danas Vas je postavila za pastira. Hvala Vam što ste se odazvali na službu biskupstva, a mi ćemo, ujedinjeni s Kristom, moliti da Vaša vjera ne malakše, nego da raste“.

Nakon izraženih čestitaka, dok je pjevan himan Tebe Boga hvalimo, novozaređeni biskup Ćurić, praćen požeškim biskupom Antunom Škvorčevićem i srijemskim biskupom Đurom Gašparovićem, prošao je katedralom i blagoslivljao sabranu zajednicu.

Potom je izrekao svoju pozdravnu riječ i zahvalu. „Osjećam i danas da smo kao sabrana Crkva skup svetih koji prispješe spremna srca u Đakovo na ovogodišnji, malo posebniji Emaus i na slavlje biskupskoga ređenja. Upravo smo se ovih dana u bogoslužjima Vazmenoga trodnevlja spominjali muke i križa Gospodnjega. Zbog tog neizmjernoga spasenjskog djela njemu trajno želimo iskazivati svoje hvale i molitve: Hagios o Theos! Hagios Athanatos, eleison himas! Sveti Bože. Sveti Besmrtni, smiluj nam se! Zahvalni što je ubijelio naše haljine krvlju Jaganjčevom i shvaćajući da za nas nema većeg dara od spasenja i uskrsnuća“, rekao je biskup Ćurić te dodao: „Najprije njemu, našem Gospodinu i Spasitelju pripada hvala današnjega dana. Pred njim sabirem sve svoje dosadašnje godine, sve korake, sva zajedništva i susrete, u zahvali za dar života, vjere i svećeničkog poziva. Njemu zahvaljujem za svoje roditelje, sestre i svu rodbinu. Upravo sam među njima mogao već od djetinjstva upijati životne vrednote, značenje kršćanske vjere te ljubav i baštinu svog hrvatskog naroda“.

Potom je izrazio zahvalnost papi Franji koji ga je imenovao na službu pomoćnoga biskupa te nunciju Pintu. Zahvaljujući svom zareditelju, nadbiskupu Hraniću, rekao je: „Znam, valja mi uza te svim srcem prionuti na službu, sa stvarnim zadaćama i očekivanjima, sve – da se mogne ostvarivati što skladniji život i djelovanje službi, zajednica i vjernika drage nam nadbiskupije. Želim ti, doista, biti na pomoć, pridonoseći da ti, kao prvi pastir, još lakše mogneš predvoditi i usmjeravati bogatstvo službi i uloga svih članova naše Crkve – svećenika, redovništva i vjernika laika“.

Zahvalu je uputio i umirovljenom nadbiskupu Srakiću, kardinalu Puljiću, kardinalu Bozaniću te svim nadbiskupima i biskupima koji su došli na slavlje ređenja, među kojima predsjedniku HBK mons. Puljiću na riječima ohrabrenja. „U radosti današnjega dana na poseban način želim izraziti zajedništvo s imenovanim nadbiskupom Antom Jozićem te, zajedno s vama, upraviti molitvu za njegov oporavak: Gospodine, pogledaj svoga slugu. Pridigni ga i okrijepi za svetu službu u tvojoj Crkvi“, rekao je biskup Ćurić.

Dok je zahvaljivao okupljenim svećenicima, biskup se prisjetio i svojih preminulih odgojitelja i profesora. Zahvalu je uputio svojim pratiteljima, preč. Juriću i dr. Tanjiću, svima koji su se uključili u pripravu ovoga dana, dr. don Ivanu Bodrožiću koji ga je u pripravi za ovaj dan vodio kroz duhovne vježbe, vlč. Tomislavu Ćuriću za oblikovanje grba i agape koji su na trgu pred katedralom priredili njegovi župljani, svim redovnicima i redovnicama, pjevačima, vjernicima iz svih župa i zajednica nadbiskupije koji su došli na ovo slavlje. Poseban pozdrav uputio je vjernicima rodnog mu Slavonskog Broda, na poseban župljanima župe Brodski Varoš s filijalom Gromačnik te župljanima župe Brodsko Vinogorje. Zahvalnost je upućena župljanima Prisoja s vjernicima župe Grabovica iz rodnog zavičaja biskupovih roditelja u tomislavgradskom, duvanjskom kraju, svoj rodbini, predstavnicima kršćanskih Crkava i zajednica te svim predstavnicima političkoga, znanstvenog, odgojnog i kulturnoga života.

Zahvalnu riječ zaključio je pitanjem Tko smo to mi – ljudi, kršćani današnjice, rekavši: „Tako sadržajan odgovor nalazimo u riječima biskupa Ćirila Kosa, čija je 100. obljetnica rođenja ove godine: Svojim životom, vjerom i poslanjem – veli biskup Ćiril – Kristu ste ‘posličeni’. Ima li što veće, ima li što ljepše? Braćo moja i sestre! Bog vas poljubio ‘srićom i zdravljem’!“

Nakon svečanog blagoslova pjevana je hrvatska himna, a potom je novozaređeni biskup, praćen svim nadbiskupima, biskupima i svećenicima u procesiji izašao iz katedrale. Na trgu pred katedralom hodočasnici su se zadržali u pjesmi i radosnom zajedništvu, predvođeni članovima Folklornog ansambla Brod te uz kolače koje su pripremile župljanke slavonskobrodske župe bl. Stepinca.

Uz oko 270 svećenika, biskupsko ređenje mons. Ćurića okupilo je u đakovačkoj prvostolnici brojne nadbiskupe i biskupe te provincijale. Uz zareditelja nadbiskupa Hranića te suzareditelje kardinala Puljića i nadbiskupa Srakića, te kardinala Bozanića, predsjednika HBK nadbiskupa Puljića i nuncija Pinta, koncelebrirali su riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, beogradski nadbiskup i metropolit Stanislav Hočevar, nadbiskup i metropolit Bamberga Ludwig Schick, barski nadbiskup Rrok Gjonlleshaj, banjolučki biskup Franjo Komarica, subotički biskup Ivan Penzeš, srijemski biskup Đuro Gašparović, požeški biskup Antun Škvorčević, varaždinski biskup Josip Mrzljak, sisački biskup Vlado Košić, vladika za katolike istočnog obreda u Republici Srbiji Đuro Džudžar, pečuški biskup Gyӧrgy Udvardy, zrenjaninski biskup Ladislav Nemet, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, dubrovački biskup Mate Uzinić, vojni ordinarij u BiH Tomo Vukšić, porečki i pulski biskup Dražen Kutleša, krčki biskup Ivica Petanjak, gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, šibenski biskup Tomislav Rogić, hvarski biskup Petar Palić, vojni ordinarij u RH Jure Bogdan, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas, umirovljeni križevački vladika Nikola Kekić, pomoćni biskup St. Pӧltena Anton Leichtfried, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, banjolučki pomoćni biskup Marko Semren, generalni vikar i izaslanik mostarsko-duvanjskog biskupa Ratka Perića don Željko Majić, prvi tajnik Nuncijature u Beogradu mons. Filippo Colnago, provincijalni ministar Hrvatske kapucinske provincije fra Jure Šarčević, OFM Cap., provincijalni ministar franjevaca trećoredaca fra Ivo Martinović, TOR, provincijalni ministar franjevaca konventualaca fra Josip Blažević, OFM Conv. te provincijalni ministar karmelske provincije sv. oca Josipa u RH o. Srećko Rimac, OCD.

Slavlju su nazočili predstavnici Renovabisa i Njemačke biskupske konferencije te drugih Crkava, među kojima biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve u RH Peter Szenn, biskup Evangeličke Crkve u RH Branko Berić te tajnik Ekumenske koordinacije Osječke regije Darko Turšić.

Opširna izvješća o biskupskom ređenju mons. ivana Ćurića možete pročitati na mrežnim stranicama Informativne katoličke agencije i Hrvatske katoličke mreže.

print

Povezane objave

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije

Tiskovni ured HBK

Ususret nacionalnom i svjetskom susretu obitelji

Tiskovni ured HBK

Mons Fabijan Svalina imenovan biskupom koadjutorom srijemskim

Tiskovni ured HBK