Stalno vijeće

hbk_admin
Priopćenja

STATUT HBK

GLAVA III.

STALNO VIJEĆE

Čl. 25. Stalnom je vijeću zadaća:

a. saslušavši mišljenje drugih biskupa, pobrinuti se da se pripremi dnevni red Sabora (usp. kan. 457)

b. brinuti se o provedbi odluka i rješenja donesenih na Saboru (usp. kan. 457)

c. ravnati radom Generalnog tajništva Konferencije (usp. kan. 458).

Čl. 26. Stalno vijeće čine: Predsjednik Konferencije, Potpredsjednik te tri dijecezanska biskupa iz različitih područja izabrana tajnim glasovanjem na pet godina.

Čl. 27. Stalno vijeće sastaje se kad za to postoji opravdan razlog.

 

Članovi Stalnoga vijeća Hrvatske biskupske konferencije:

nadbiskup Dražen Kutleša, predsjednik

nadbiskup Đuro Hranić, potpredsjednik

nadbiskup Zdenko Križić, član

biskup Jure Bogdan, član

biskup Ivica Petanjak, član