Konferencija za novinare u HBK povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Konferencija za novinare povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održana je u srijedu 29. studenoga 2023. u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.

Sudjelovali su predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj dubrovački biskup Roko Glasnović, predsjednica Pododbora za osobe s invaliditetom Vijeća HBK za laike i povjerenica za pastoral osoba s invaliditetom Sisačke biskupije Željkica Šemper, član Pododbora za osobe s invaliditetom Vijeća HBK za laike i povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije vlč. Leonardo Šardi i tajnica Vijeća HBK za laike Marija Žebec.

Mons. Glasnović predstavio je čestitku-poruku koju je zajedno s predsjednikom Vijeća HBK za laike riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem uputio povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji će biti obilježen 3. prosinca.

Istaknuo je da ponajprije zahvaljuju Stvoritelju za dar života svake osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama. Zahvalnost je iskazao i njima za prisutnost kojom obogaćuju ljude oko sebe i čine svijet solidarnijim, humanijim i boljim mjestom. „Hvala vam što nas podsjećate da invaliditet nije vaš identitet kao ni dominantno obilježje vas kao osoba, nego šire društveno, kulturološko i teološko pitanje koje traži dublje promišljanje ne samo u društvu nego i u Crkvi“, dodao je.

„Koračati zajedno ponajprije znači imati osjećaj pripadnosti istoj ljudskoj obitelji, svijest da smo djeca istoga Oca koji nas je s ljubavlju i svrhom stvorio da bez obzira na sposobnosti budemo dar jedni drugima, svojoj obitelji, Crkvi i društvu. Pritom je od presudne važnosti izdignuti se iznad svojih predrasuda i očekivanja te prihvaćati drugoga kao osobu, a ne promatrati ga kroz prizmu samo invaliditeta, poteškoće ili ograničenja“, poručio je biskup Glasnović.

Važno je, naglasio je, biti svjestan da vlastite krhkosti i ograničenja. Zbog toga je svakomu potreban životni suputnik koji ga neće napustiti na prvoj prepreci, koji će mu pokazati put kad se izgubi, pogurati ga kada posustane i podržati molitvom kad se obeshrabri.

Za to je potrebno moći se ponizno i poučljivo uživjeti i „ući u cipele“ druge osobe, napose one s invaliditetom čiji su životni izazovi veći od uobičajenih, primijetio je.

Mons. Glasnović na kraju je, pozivajući se na Završni dokument Sinode o sinodalnosti, rekao da su biskupi prepoznali osobe s invaliditetom kao subjekte i aktere a ne samo kao pasivne slušače i primatelje pomoći. Podsjetio je i da je papa Franjo pozvao da se u prosincu moli napose za osobe s invaliditetom.

„Uistinu vjerujem da će molitva, zajedničko razumijevanje, zauzimanje, programi, materijali koji su pred nama u svakom pogledu poboljšati i senzibilizirati sve nas i javnost i učiniti dobro na ovom zajedničkom putu, kako smo i naslovili ovu čestitku-poruku – ‚Koračati zajedno‘“, zaključio je.

Željkica Šemper podsjetila je da će se 10. prosinca navršiti 75. obljetnica usvajanja i proglašenja Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. To je bio početak puta, a s vremenom su se mijenjali stavovi društva i položaj osoba s invaliditetom u njemu te su se razvijali pristupi, metode i uvjeti.

„Gdje je tu Crkva?“, upitala je. „Evanđelje je najstarija deklaracija prava osoba s invaliditetom“, ustvrdila je pozivajući na nasljedovanje Isusovog primjera, koji je s ljubavlju pristupao osobama s invaliditetom, liječio ih i vraćao u društvo. „To je ono što bi svaki vjernik, bio on dijete, mlada ili odrasla osoba, mogao i trebao činiti: prići, komunicirati i živjeti zajedno“, dodala je.

Crkva je od najranijih vremena prepoznavala vrijednost osoba s invaliditetom. Danas, u duhu vremena, nastoji činiti što je u njezinoj moći. „Jer, Crkva je Tijelo Kristovo i ako svi dijelovi tijela nisu dobro, pati cijelo tijelo“, istaknula je Šemper.

Također je navela konkretne primjere uključivanja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u življenje Crkve, od biskupijskih povjerenstava za pastoral osoba s invaliditetom do župnih i ostalih zajednica i pokreta poput Franjevačke mladeži, Vjere i svjetla te Arke–Korablje.

Na kraju je napomenula da se od 27. studenoga do 4. prosinca u Europskom parlamentu po prvi put održava Tjedan prava osoba s invaliditetom. Pritom je podsjetila je da je u organizaciji Vijeća HBK za laike već u tijeku trogodišnji pastoralni ciklus „Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve“ (2023. – 2025.) čija provedba ulazi u drugu godinu.

Vlč. Leonardo Šardi izrazio je nadu da će do kraja ciklusa u svim biskupijama biti osnovana povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom radi usustavljivanja rada s njima. Da bi im se moglo cjelovito i na kvalitetan navijestiti riječ Božju potrebno je poduzeti i korake poput razvijanja znakovnog jezika za upotrebu u liturgiji i povezivanja sa stručnjacima s područja edukacijske rehabilitacije. „Širok je spektar promišljanja, pripreme i izvedbe, ali najvažnije je u ovakvom djelovanju pristupiti sa srcem. A onda, gdje ima volje, naći će se i načina i stručnjaka i volontera“, poručio je vlč. Šardi.

Kao povjerenik Varaždinske biskupije naveo je konkretan primjer uključivanja osoba s invaliditetom kao aktivnih subjekata u življenje Crkve. Biskupijsko povjerenstvo osnovano je 2018. godine. Za početak su da bi pristupili toj ciljanoj skupni odlazili na susrete civilnih udruga, na mjesta u kojima su se već osjećali kao doma. Nakon izgradnje međusobnog povjerenja prešlo se na župnu razinu, osnivanjem zajednice „Bartimej“. Na njezinim tjednim susretima se uz osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama okupljaju članovi njihovih obitelji, volonteri, prijatelji i župljani.

Vlč. Šardi naglasio je da je time mnogo dobila i župna zajednica jer je aktivno uključivanje te skupine vjernika u župu urodilo obostranim obogaćivanjem.

Marija Žebec je na kraju konferencije izvijestila na koji se način na nacionalnoj razini, suradnjom Vijeća HBK za laike i Vijeća HBK za život i obitelj, konkretizira pastoral osoba s invaliditetom. Četvrti trogodišnji ciklus obiteljskog pastorala, koji je usmjeren na obitelji osoba s invaliditetom, počeo je objavljivanjem poruke za prošlogodišnji Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Aktivnosti u okviru ciklusa počele su u ožujku Nacionalnim studijskim danima za djelatnike u obiteljskom pastoralu i pastoralu osoba s invaliditetom u Topuskom.

U pripremi je katehetski materijal namijenjen župnim i drugim zajednicama, za susrete s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Također su u pripremi pojmovnik za upoznavanje odgovarajuće terminologije i upute za pristupanje osobama s invaliditetom. Nastoji se o toj temi senzibilizirati i motivirati javnost većim angažmanom u medijskom prostoru. Stoga će od listopada do svibnja 2024. u emisiji „Argumenti“ Hrvatskoga katoličkog radija gostovati osobe s invaliditetom, te stručnjaci i pastoralni djelatnici u tom području.

Na dan održavanja konferencije, na Youtube kanalu Hrvatske katoličke mreže objavljen je prvi videozapis pod naslovom „Crkva je naš dom“ s prijevodom na hrvatski jezik. Niz videozapisa u kojima su protagonisti osobe s invaliditetom koje su sudjelovale u savjetovanju za Sinodu o sinodalnosti pripremio je Dikasterij za laike, obitelj i život. Ostali videozapisi s prijevodom bit će objavljivani tjedno do Božića.

Također, HKM će objaviti čestitku-poruku mons. Uzinića i mons. Glasnovića za Međunarodni dan u audiovizualnom obliku, po prvi put s prijevodom na hrvatski znakovni jezik.

Žebec je istaknula i da se radi na uspostavljanju što bolje suradnje s drugim unutarcrkvenim strukturama, poput Hrvatske redovničke konferencije i Udruge bračnih i obiteljskih savjetovatelja.

Za ožujak 2024. planira se pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike na kojem će sudjelovati gosti iz Talijanske biskupske konferencije te ostali stručnjaci i osobe s invaliditetom. Najesen bi pak trebalo biti održano studijsko putovanje za dionike pastorala osoba s invaliditetom, s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse. U planu je i hodočašće u Rim povodom Jubileja 2025.

Vrhunac ciklusa obiteljskog pastorala bit će Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 2025. godine u Aljmašu. U okviru ciklusa nastojat će se prezentirati i talenti osoba s invaliditetom poput literarnih i likovnih radova, najavila je Žebec

print

Povezane objave

Održana sjednica Povjerenstva HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Tiskovni ured HBK

Ponovno pronaći nadu i slodarnost

Tiskovni ured HBK

Brinimo se za svoju svetost i naučimo otkrivati svece koji žive među nama.

Tiskovni ured HBK