Biskup Mate Uzinić imenovan nadbiskupom koadjutorom Riječke nadbiskupije

Papa Franjo imenovao je dosadašnjeg dubrovačkog biskupa Matu Uzinića nadbiskupom koadjutorom Riječke nadbiskupije, priopćila je danas, 4. studenoga 2020., Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Biskup Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi u Splitsko – makarskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu pohađao je u rodnome mjestu, a gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Od 1986. do 1993. studirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Akademski stupanj bakalaureata postigao je 1993. Od 1992. do 1993. pastoralno je djelovao kao đakon u župi u Trilju. Za svećenika Splitsko – makarske nadbiskupije zaređen je 27. lipnja 1993. u Splitu.

Nakon svećeničkog ređenja obnašao je sljedeće funkcije:

Nakon svećeničkog ređenja obnašao je slijedeće funkcije:

  • 1993. – 1995.: župni vikar u Omišu;
  • 1995. – 1996.: župnik u Otrić-Strugama;
  • 1996. – 2000.: studirao je u Rimu na Papinskom Lateranskom sveučilištu gdje je postigao licencijat iz  crkvenog i civilnog prava;
  • 2000. – 2002.: vrši službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu;
  • 2001. – 2011.: rektor je Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 24. siječnja 2011. dubrovačkim biskupom, a za biskupa je zaređen 19. ožujka iste godine.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) obnaša službu predsjednika Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba i predsjednika Vijeća za život i obitelj.

print

Povezane objave

Primopredaja službe rektora i vizitacija Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima

Tiskovni ured HBK

Započelo 62. redovito zasjedanje Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Sjednica Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje

Tiskovni ured HBK