Pater Modrić novi duhovnik Zavoda sv. Jeronima

Predsjednik Biskupske komisije HBK i BKBIH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu u akademskoj godini 2020./2021., vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini Tomo Vukšić, u ime hrvatskih biskupa, u srijedu 27. siječnja 2021. imenovao je isusovca p. Alana Modrića, profesora kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana, novim duhovnikom Zavoda.

P. Modrić će u službi zavodskoga duhovnika naslijediti p. Mihálya Szentmártonija, DI, koji je tu službu vršio tijekom skoro punih 20 godina, od 30. rujna 2001.

P. Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. u Zagrebu od majke Vlaste i oca Nikole. U istome gradu pohađa osnovnu školu 1981.-1989., kao i XVI. gimnaziju 1989.-1993. Nekoliko godina studira i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon dugog promišljanja i pažljivog razlučivanja odlučuje se za duhovni poziv te ulazi u Družbu Isusovu 18. listopada 2001. Nakon dvije godine novicijata u Zagrebu, polaže prve redovničke zavjete 13. studenog 2003. Dvogodišnji filozofski studij završava 2005. na tadašnjem Filozofskome fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu, nakon čega odlazi u Osijek na dvogodišnje razdoblje apostolskog rada u tamošnjemu isusovačkome samostanu i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji. Na studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu odlazi 2007., boraveći u isusovačkome zavodu „Gesù” sve do 2010. kada završava teološki studij. Za svećenika je zaređen po rukama mons. Valentina Pozaića na svetkovinu sv. Ignacija Lojolskog, 31. srpnja.2010. u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani. Titulu magistra kanonskog prava (licencijat) postiže 2013., a titulu doktora 2017. kada i započinje službu profesora na istome sveučilištu. Predaje kolegije povezane s hijerarhijskim uređenjem Crkve. U akademskoj godini 2019./2020. boravio je u Meksiku, u sklopu posljednjeg perioda svoje redovničke formacije, tzv. „treće probacije“ (kušnje), nužnoga za polaganje posljednjih zavjeta. Službu zavodskoga duhovnika, s mandatom na pet godina, p. Modrić preuzet će na Pepelnicu, 17. veljače 2021.

print

Povezane objave

Sjednica Odbora HBK za pastoral osoba lišenih slobode

Tiskovni ured HBK

Godišnji susret misionara Crkve u Hrvata

Tiskovni ured HBK

Preč. Mario Kopjar preuzeo službu pročelnika Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral

Tiskovni ured HBK