Pater Modrić novi duhovnik Zavoda sv. Jeronima

Predsjednik Biskupske komisije HBK i BKBIH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu u akademskoj godini 2020./2021., vrhbosanski nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini Tomo Vukšić, u ime hrvatskih biskupa, u srijedu 27. siječnja 2021. imenovao je isusovca p. Alana Modrića, profesora kanonskoga prava na Papinskom sveučilištu Gregoriana, novim duhovnikom Zavoda.

P. Modrić će u službi zavodskoga duhovnika naslijediti p. Mihálya Szentmártonija, DI, koji je tu službu vršio tijekom skoro punih 20 godina, od 30. rujna 2001.

P. Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. u Zagrebu od majke Vlaste i oca Nikole. U istome gradu pohađa osnovnu školu 1981.-1989., kao i XVI. gimnaziju 1989.-1993. Nekoliko godina studira i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon dugog promišljanja i pažljivog razlučivanja odlučuje se za duhovni poziv te ulazi u Družbu Isusovu 18. listopada 2001. Nakon dvije godine novicijata u Zagrebu, polaže prve redovničke zavjete 13. studenog 2003. Dvogodišnji filozofski studij završava 2005. na tadašnjem Filozofskome fakultetu Družbe Isusove (danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti) u Zagrebu, nakon čega odlazi u Osijek na dvogodišnje razdoblje apostolskog rada u tamošnjemu isusovačkome samostanu i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji. Na studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu odlazi 2007., boraveći u isusovačkome zavodu „Gesù” sve do 2010. kada završava teološki studij. Za svećenika je zaređen po rukama mons. Valentina Pozaića na svetkovinu sv. Ignacija Lojolskog, 31. srpnja.2010. u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz kanonskog prava na Gregoriani. Titulu magistra kanonskog prava (licencijat) postiže 2013., a titulu doktora 2017. kada i započinje službu profesora na istome sveučilištu. Predaje kolegije povezane s hijerarhijskim uređenjem Crkve. U akademskoj godini 2019./2020. boravio je u Meksiku, u sklopu posljednjeg perioda svoje redovničke formacije, tzv. „treće probacije“ (kušnje), nužnoga za polaganje posljednjih zavjeta. Službu zavodskoga duhovnika, s mandatom na pet godina, p. Modrić preuzet će na Pepelnicu, 17. veljače 2021.

print

Povezane objave

Polugodišnji sastanak Vlade i Hrvatske biskupske konferencije

Tiskovni ured HBK

Čestitka za Međunarodni dan starijih osoba

Tiskovni ured HBK

Susret biskupa Škvorčevića sa zagrebačkim mitropolitom Porfirijem

Tiskovni ured HBK