Poziv Stalnoga vijeća HBK na molitvu za mir 25. ožujka 2022.

Na poticaj Pape Franje koji je preko apostolskih nuncijatura uputio svim biskupskim konferencijama svijeta poziv da se pridruže molitvi za mir, Stalno vijeće Hrvatske biskupske konferencije poziva i potiče sve biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i Božji narod da se 25. ožujka ujedine u molitvi za mir.

Molitva neka se izmoli na blagdan Navještenja Gospodnjega 25. ožujka u katedralama, marijanskim svetištima, župnim i drugim crkvama. Toga će dana u 17 sati Sveti Otac Franjo posvetiti Rusiju i Ukrajinu Bezgrešnom Srcu Marijinu, pa se preporuča da se molitva izmoli u to ili drugo prikladno vrijeme toga dana. Tekst molitve bit će objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske biskupske konferencije i Informativne katoličke agencije.

print

Povezane objave

Poruka biskupa Petanjka za Svjetski dan misija 2020.

Tiskovni ured HBK

Kardinal Bozanić: “Približiti se Bogu znači otvoriti se ljudima”

Tiskovni ured HBK

Sjednica Upravnog vijeće Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK

Tiskovni ured HBK