Priopćenje s 23. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Zajedničkom svetom misom u čast Sv. Terezije Avilske koju je s biskupima HBK i gostima predvodio predsjednik HBK mons. Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, započelo je na blagdan Sv. Terezije 15. listopada 2001. godine u požeškoj katedrali, uz sudjelovanje mnoštva vjernika, XXIII. plenarno zasjedanje HBK. U Biskupskom dvoru u Požegi, u utorak 16. listopada 2001. godine, Predsjednik HBK otvorio je radni dio plenarnog zasjedanja HBK koje je trajalo do četvrtka, 18. listopada 2001. g.

Uz članove HBK zasjedanju su prisustvovali i mons. Giulio Einaudi, apostolski nuncij u RH; mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski, delegat Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te mons. Ivan Penzes, biskup subotički i mons. Ilija Janjić, biskup kotorski. Zasjedanju nije prisustvovao mons. Želimir Puljić, biskup dubrovački, koji kao delegat HBK sudjeluje na X. Sinodi biskupa u Rimu. Zasjedanje je otvorio predsjednik HBK mons. Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, osvrnuvši se posebno na dvadeset treću godišnjicu izbora krakovskog nadbiskupa kardinala Karola Wojtyle za Papu. Istaknuo je “affectus collegialis” – ozračje zajedništva u kojem biskupi, na čelu s Papom, služe Evanđelju Isusa Krista za nadu svijeta, kako to izražava tema X. Sinode biskupa u Rimu. Uz ostale goste na zasjedanju mons. Bozanić je posebno pozdravio mons. Einaudija, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj te zahvalio domaćinu, mons. Škvorčeviću na pozivu i gostoprimstvu.

Mons. Škvorčević je, kao domaćin, sve pozdravio i zahvalio na dolasku biskupa u Požegu što je ohrabrenje za mladu biskupiju ali i znak povezanosti i jedinstva Crkve u zajedničkoj pastirskoj zadaći povjerenoj biskupima. Uzvraćajući pozdrav, gosti su izrazili zahvalnost za poziv na zasjedanje prenoseći pozdrave svojih Biskupskih konferencija kao znak bratske povezanosti u duhu zajedništva i pastirske brige za Crkvu u sadašnjem vremenu. Svaki je od njih u kratkim crtama izvijestio o situaciji i glavnim pitanjima Crkve u svojoj domovini.

Biskupi, predvođeni predsjednikom HBK, s ovog su zasjedanja poslali čestitku svetom ocu Ivanu Pavlu II. povodom godišnjice njegova izbora izražavajući mu svoju sinovsku odanost kao i stoljetnu vjernost hrvatskoga vjerničkog naroda. Na zasjedanju biskupi su se osvrnuli na trenutnu tešku situaciju u svijetu koja iziskuje puno strpljivosti i zauzetosti na svim razinama kako bi se postigli uvjeti za ostvarenje mira i napretka, za što se i sam Sveti Otac neprestano zauzima. Biskupi su izrazili duboko žaljenje zbog teških nesreća koje su se prošlih dana dogodile u hrvatskim bolnicama. U svoje su molitve uključili stradale kao i njihove obitelji.

Posebna točka dnevnog reda bila je pohod Zagrebu mons. Jean-Louis Taurana, tajnika za odnose s državama u Državnom tajništvu Svete Stolice. O tome su biskupi izmijenili mišljenja ocjenjujući njegov dolazak uspješnim i korisnim za Katoličku Crkvu u Hrvatskoj kao i za ukupan razvoj odnosa Crkve i Države u nas u službi općega dobra cjelokupnog hrvatskog društva.

Biskupi su raspravljali o smjernicama za pastoralni plan Katoličke Crkve u Hrvatskoj na početku trećeg tisućljeća u svjetlu Apostolskog pisma Pape Ivana Pavla II. “Novo Millennio ineunte” te na temelju aktualne pastoralne situacije na području HBK i zahtjeva koji se nameću za budućnost. Zaključili su da je takav plan nužan u ovom trenutku kako bi se, u novim okolnostima, što bolje intenzivirao pastoralni rad uključujući sve one mogućnosti koje se otvaraju i nude a do sada ih nije bilo ili su bile neiskorištene. Dokument je upućen u daljnju doradu.

Biskupi su raspravljali o izazovu sredstava društvenog priopćivanja pred kojim se nalazi Katolička Crkva u Hrvatskoj. Konstatirano je da su mediji moćno sredstvo koje treba više koristiti u širenju i naviještanju Evanđelja, eminentnoj zadaći Crkve. To se nedovoljno ostvaruje prije svega radi nedostatka stručno osposobljenih vjernika za to područje kao i radi nedovoljno izgrađene svijesti o ulozi i mogućnostima medija u poslanju Crkve. Zato biskupi smatraju da u tom smislu treba što prije poduzeti odlučne korake kako na razini pojedinih nad/biskupija tako i na razini HBK. U tom kontekstu biskupi su, svjesni potrebe bržeg i kvalitetnijeg informiranja javnosti, odredili da se intenzivnije ustroji rad Tiskovnog ureda HBK a za glasnogovornika HBK izabrali su generalnog tajnika HBK mons. Vjekoslava Huzjaka. Smatraju također da djelovanje postojećih sredstava društvenog priopćivanja kojima Crkva raspolaže treba neprestano usavršavati kako bi što bolje odgovorila svojoj ulozi u Crkvi i društvu. Biskupi su također zaključili da bi, u skladu sa Sporazumom koji je potpisan s HRT-om, trebalo ozbiljno razmisliti o ostvarivanju i kvaliteti sadržaja katoličkih emisija u okviru Redakcije religioznog programa na Hrvatskoj televiziji na što biskupi imaju više primjedbi.

Na zasjedanju je predstavljen nacrt Direktorija za pastoral braka i obitelji Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Vodeći računa o čestim pobudama Svetog Oca da se posebna briga u pastoralu posveti obitelji koja je u opasnosti s više strana i imajući pred sobom stanje obitelji u Hrvatskoj, biskupi smatraju da je takav dokument veliki korak prema sustavnijoj pastoralnoj brizi i očuvanju obitelji kao važne životne zajednice u Crkvi i temeljne zajednice zdravog i perspektivnog društva.

U povodu 110. obljetnice socijalne enciklike Pape Lava XIII. “Rerum novarum” biskupi će uputiti pastoralnu poruku u kojoj će se osvrnuti na aktualne socijalne prilike u nas. Bilo je riječi o X. Simpoziju europskih biskupa koji će se, u organizaciji Vijeća europskih biskupskih konferencija, kojemu je mons. Bozanić potpredsjednik, održati 24. – 28. travnja 2002. u Rimu pod radnim naslovom: Mladi Europe u aktualnim promjenama. Radionica vjere. Uz Predsjednika HBK koji će na tom simpoziju sudjelovati po službi, biskupi su za delegate izabrali mons. Ivasa, predsjednika Odbora za mlade pri Biskupskoj komisiji HBK za laike te mons. Đuru Hranića. Ujedno su povjerili Odboru za mlade da izaberu jednog svećenika i jednog predstavnika mladih koji će također sudjelovati na simpoziju.

Sudionici zasjedanja usvojili su konačni tekst Obrednika blagoslova s hrvatskim dodacima i Obrednika egzorcizama i drugih molitava koji će biti poslani u Rim na odobrenje i to za područje Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Odobren je obnovljeni i dorađeni Program nastave katoličkog vjeronauka za srednje škole.

Usvojen je također dorađeni Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima kako bi se moglo pristupiti sustavnom uvođenju vjerskog odgoja djece toga uzrasta u predškolske ustanove. Time se ostvaruje još jedan segment Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture. U tu svrhu započinje i doškolovanje odgojiteljica pri nekim od visokih crkvenih učilišta u Hrvatskoj. Biskupi su također obaviješteni da početkom mjeseca studenog o.g. u Zagrebu i Splitu počinje polaganje državnog stručnog ispita za sve vjeroučitelje koji su ispunili za to potrebne uvjete.

Na zasjedanju je bila predstavljena i Ekumenska povelja (Charta Oecumenica) potpisana u Strasbourgu 22. travnja 2001. godine u čijoj su pripremi članovi HBK aktivno sudjelovali. U duhu tog dokumenta biskupi su potvrdili važnost postojećih tijela za ekumensku suradnju i dijalog potičući sve vjernike na intenziviranje ekumenskih nastojanja, na molitvu za jedinstvo kršćana i na iznalaženje novih oblika suradnje među Crkvama i vjerskim zajednicama. U tom duhu potaknuta je i inicijativa za novi susret Biskupske komisije HBK za dijalog sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom s odgovarajućom Komisijom SPC-e.

Predstavljen je program Simpozija povodom dvadesete obljetnice smrti kardinala Franje Šepera koji će se održati 7. i 8. studenog o.g. u Zagrebu te 28. i 29. studenog o.g. u Rimu o čemu je javnost već podrobno obaviještena. Tom će zgodom u Zagreb doći kardinal Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacije za nauk vjere, i susresti se s članovima HBK 6. studenoga u 17 sati. Biskupi su upoznati i s programom proslave stote obljetnice Hrvatskog papinskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu 15. i 16. studenog o.g. na kojoj će sudjelovati većina članova HBK.

Na zasjedanju je produžen mandat predsjednicima slijedećih tijela HBK: – mons. Marinu Barišiću, predsjedniku Vijeća HBK za nauk vjere; – mons. Marinu Srakiću, predsjedniku Vijeća HBK za katehizaciju; – mons. Ivanu Prenđi, predsjedniku Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja; – mons. Slobodanu Štambuku, predsjedniku Vijeća HBK za misije i predsjedniku Vijeća HBK za migrante. Mons. Đuri Gašparoviću produžen je mandat u Biskupskoj komisiji HBK za dijalog sa SPC-om. Oformljen je i Odbor HBK za katoličke škole i visoka crkvena učilišta u koji su ušli ravnatelji katoličkih srednjih škola i predstojnici visokih crkvenih učilišta na teritoriju Republike Hrvatske.

Budući da je osnivanjem Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH nastala nova situacija, prestala je postojati Mješovita komisija Hrvatske biskupske konferencije, Biskupske konferencije BiH, Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i Hrvatske unije viših redovničkih poglavarica. Biskupi su zaključili da će se, nakon što se provedu potrebne pravne procedure oko novih Statuta HKVRP-a i HUVRP-a, osnovati Mješovita komisija za područje HBK. Pregledan je i Statut Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Upućen je Pravnoj komisiji HBK na doradu nakon čega će biti dostavljen Stalnom vijeću HBK na odobrenje.

Na zasjedanju se govorilo i o radu Hrvatskog Caritasa. Na prijedlog predsjednika te institucije HBK mons. Ivana Prenđe, za direktora HC-a postavljen je prof. Mario Bebić. Podnesen je izvještaj sa znanstvenog skupa “Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj” održanog u Osijeku 5. i 6. listopada 2001. godine u organizaciji Biskupske komisije HBK za laike. Skup je ocijenjen veoma uspješnim a raspravljalo se o prijedlozima i inicijativama kako bi se procesi započeti na tom skupu nastavili kako na razini HBK tako i na razini pojedinih biskupija. Određeno je da će se nacionalni susret mladih održati u Osijeku 13. travnja 2002. godine, a raspravljano je i o sudjelovanju predstavnika naše Crkve na Svjetskom danu mladih u Torontu 2002. godine”. Redovita plenarna zasjedanja HBK u godini 2002. bit će održana u Zagrebu od 9. do 12. travnja i u Krku od 21. do 23. listopada.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje s 20. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 53. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 27. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK