Priopćenje s 29. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije predsjedao je XXIX. plenarnom zasjedanju HBK koje je održano u Zadru u prostorijama hotela “Adrijana” na Boriku, od 10. do 14. listopada 2004. godine. Aktivnim članovima HBK na ovom su se zasjedanju pridružili mons. Francisco Xavier Lozano, apostolski nuncij u RH i mons. Marijan Oblak, nadbiskup zadarski u miru.

Zasjedanju su prisustvovali i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski te mons. Janos Penzes, biskup subotički.

Otvarajući zasjedanje kardinal Bozanić, predsjednik HBK i nadbiskup zagrebački, pozdravio je domaćina ovoga plenarnoga zasjedanja mons. Prenđu. Podsjetio je zatim da je točno prije 42 godine, dana 11. listopada 1962., započeo radom Drugi vatikanski sabor na kojem je kao koncilski otac sudjelovao mons. Oblak kojega je posebno pozdravio. Naglasio je da je slavlje svete mise dan ranije u zadarskoj katedrali svete Stošije na vrlo znakovit način pokazalo povezanost biskupa, svećenika i naroda što znači da cijela Crkva sudjeluje u radu biskupske konferencije koja je izraz kolegijalne brige biskupa za Crkvu u našoj domovini. To pokazuje bogatstvo nutarnje dinamike crkvenoga života koji ostaje nerazumljiv i nedohvatljiv čisto sociološkom pristupu Crkvi. S posebnom pažnjom pozdravio je Apostolskoga nuncija u Republici Hrvatskoj u kojem se očituje prisutnost Svetoga Oca te ga zamolio da kod Pape, koji ovih dana navršava 26 godina svoga blagoslovljenoga pontifikata, bude tumač zajedništva Crkve u Hrvatskoj.

Domaćin zasjedanja, zadarski nadbiskup mons. Prenđa, s osobitom je radošću pozdravio sve prisutne biskupe te istaknuo da se plenum održava u Zadru koji slavi Godinu svete Stošije, svoje nebeske zaštitnice, kao i Godinu obitelji.

Središnja točka opsežnoga dnevnoga reda bila je odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata što je vrlo važna i odgovorna zadaća biskupa i cijele Crkve. Predstavljen je prvi nacrt dokumenta kojim će se to značajno područje urediti na nacionalnoj razini. Istaknuta je potreba za cjelovitom ljudskom, intelektualnom, duhovnom i pastoralnom formacijom budućih svećenika jer jedino će tako moći odgovoriti sve složenijim zahtjevima vremena u kojem žive i vrše svoje svećeničko poslanje. To naravno zahtjeva i nastavak rada i budnost u permanentnoj izgradnji koja je prisutna na gotovo svim područjima ljudskoga djelovanja. U taj cjeloviti proces uključena je obitelj, župna i sjemenišna zajednica, profesori i svi oni koji na bilo koji način utječu na ostvarenje svećeničkoga zvanja.

Podnesen je izvještaj Biskupske komisije HBK za odnose s državom te je konstatirano da su odnosi Crkve i države stabilni, da se poštuju Ugovori sa Svetom Stolicom no njihova provedba u nekim segmentima nailazi na određene poteškoće i administrativne zapreke.

Biskupi su sa zabrinutošću slušali izvješće kardinala Puljića o stanju Katoličke Crkve i položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini ističući kako će nastaviti poduzimati sve u vidu pomoći katoličkim biskupima Bosne i Hercegovine kojima daju potporu u zauzetosti za Crkvu i za narod.

Biskupi su usvojili Pismo svećenicima u svezi izgradnje župne crkve u Staroj Gradiški koja će ujedno biti spomen na svećenike, redovnike kao i vjernike laike koji su nevini robijali u zloglasnom zatvoru u Staroj Gradiški. Cijela je akcija stavljena u kontekst 1700. godišnjice ranokršćanskih mučenika iz naših krajeva kao i poticaja pape Ivana Pavla II. da se sačuva spomen na sve one koji su u bilo kojem vremenu dali hrabro, pa i mučeničko svjedočanstvo za vjeru i Crkvu.

Na zasjedanju su učinjeni daljnji koraci usmjereni realizaciji inicijative osnivanja Katoličkoga sveučilišta koje bi sjedište imalo u Zagrebu. Odlučeno je da će buduće sveučilište biti pod pokroviteljstvom HBK dok će osnivač biti Zagrebačka nadbiskupija. Biskupi su dali mandat za osnivanje povjerenstva koje će početi konkretne pripreme za realizaciju toga, za Katoličku Crkvu iznimno važnoga projekta. Predsjednik Povjerenstva je prof. dr. Ivan Šaško, a potpredsjednik prof. dr. Ivan Koprek, DI.

Podnesen je izvještaj o radu Hrvatskoga Caritasa. Biskupi su se složili da je rad Hrvatskoga Caritasa dragocjen jer pokazuje djelatnu brigu i skrb Crkve za najpotrebnije. Izraženo je zadovoljstvo prilagođavanjem HC-a suvremenim trendovima u društvu i nastojanjem da se putem različitih projekata kršćanske vrijednosti solidarnosti i požrtvovne ljubavi unesu u najširi kontekst hrvatskoga društva.

Raspravljalo se o daljnjem doškolovanju osoblja za ostvarivanje vjerskoga odgoja u predškolskim ustanovama. Istaknuto je da je na tom području dosta poteškoća radi nedorečenih propisa čije je tumačenje prepušteno vodstvu predškolskih ustanova. Biskupi smatraju da treba poticati roditelje da zahtijevaju ostvarivanje prava na vjerski odgoj svoje djece i u predškolskim ustanovama.

Prof. Anton Šuljić, ravnatelj Informativne katoličke agencije i Tiskovnoga ureda HBK, podnio je izviješće o prisutnosti Crkve u hrvatskim medijima u sadašnjem trenutku. U raspravi je konstatirano da se uočava naglašeni negativni trend u prikazivanju Crkve kao i svih kršćanskih vrijednosti. Biskupi su istaknuli da bi svi vjernici trebali nastojati svojim životom pokazati svoje vjerničko opredjeljenje jer će se jedino na taj način u javnosti vidjeti svjedočka snaga vjere bez obzira na neobjektivno i tendenciozno tretiranje Crkve u medijima.

Biskupi su raspravljali o pastoralu ministranata koji imaju svoje posebno mjesto i ulogu u liturgijskom životu župne zajednice. Predviđeno je njihovo bolje organiziranje na župnoj, biskupijskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Podnesena su izvješća i odobreni planovi rada tijelâ HBK za 2005. godinu uz napomenu da je koordinatorom za to područje imenovan don Lovre Šola, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije koji od rujna djeluje u Tajništvu HBK.

Potvrđeni su članovi slijedećih tijela HBK: Biskupske komisije HBK za liturgiju; Komisije HBK “Justitia et Pax”; Vijeća HBK za ustanove posvećenoga života i udruge apostolskoga života; Vijeća HBK za obitelj; Vijeća HBK za migrante – Odbora za pastoral pomoraca i Odbora za pastoral Roma.

Određeni su termini plenarnih zasjedanja HBK za iduću godinu. Proljetni plenum održat će se u Zagrebu od 5. do 7. travnja 2005. godine, a jesenski u Splitu od 9. do 13. listopada 2005. godine.

Redoviti godišnji susret članova HBK s članovima Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održat će se u Zagrebu 24. siječnja 2005. godine.

Za susret biskupa HBK s članovima Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara u Zagrebu predložen je 1. lipanj sljedeće godine.

Mons. Marin Srakić, biskup đakovački i srijemski, pozvao je sve biskupe na proslavu 1700. godišnjice panonskih i srijemskih mučenika koja će se održati u Srijemskoj Mitrovici 25. i 26. ovoga mjeseca.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje s 57. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 25. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje sa 66. zasjedanja Sabora HBK-a

Tiskovni ured HBK