Priopćenje s 30. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, predsjedao je XXX. plenarnom zasjedanju HBK koje je održano u obnovljenoj dvorani Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu, Kaptol 31, od 11. do 13. svibnja 2005. godine. Aktivnim članovima HBK na tom su se zasjedanju pridružili mons. Francisco Javier Lozano, apostolski nuncij u RH i mons. Ante Jurić, nadbiskup splitsko-makarski u miru. Prvi put zasjedanju je prisustvovao mons. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački.

Zbog odgađanja proljetnoga plenarnoga zasjedanja nisu bili prisutni delegati više europskih biskupskih konferencija koji su bili pozvani za prvotno predviđeni termin u mjesecu travnju. Iznimno je ovom prigodom na zasjedanje pozvan jedino delegat Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski administrator trebinjsko-mrkanski.

Otvarajući zasjedanje kardinal Bozanić, predsjednik HBK i nadbiskup zagrebački, istaknuo je da molitva kojom je započelo zasjedanje ulazi u bit rada biskupske konferencije jer označava svjetlo odozgor, Božju snagu i silu Duha Svetoga koji daje životnu snagu Crkvi. Podsjetio je na riječi novoizabranoga pape Benedikta XVI. koji je, 24. travnja na Trgu Sv. Petra u Rimu javno označio preuzimanje svoje službe, i tom prigodom naglasio da je Crkva živa. Kardinal Bozanić se također prisjetio smrti pape Ivana Pavla II, radi čega je proljetno zasjedanje HBK i bilo odgođeno, te naglasio kako ono što se tada dogodilo u Vječnome gradu, Rim i svijet do sada nije vidio. Ustvrdio je da je to silno mnoštvo ljudi, osobito mladih, u papi Ivanu Pavlu II. prepoznalo dobrotu za kojom u dubini srca čezne svaki čovjek a koja je znak da je preko toga čovjeka posebno djelovao Bog.

Istaknuo je da je Crkva u Hrvatskoj zahvalna Bogu za papu Ivana Pavla II. koji je toliko velikih stvari učinio za hrvatski narod, a također i za dar novoga pape Benedikta XVI. koji će voditi Crkvu dalje, naprijed, služeći Bogu i čovjeku. Dodao je da će prvi dan zasjedanja u zagrebačkoj prvostolnici biti koncelebrirana sveta misa zahvalnica za izbor novoga Pape kojemu će biskupi s ovoga zasjedanja uputiti poseban pozdrav s izrazima odanosti i zajedništva.

Kardinal Bozanić je zatim najavio glavne teme zasjedanja te pozdravio ljude od medija zahvalivši im na praćenju crkvenih zbivanja, osobito svega onoga što se dogodilo u Rimu proteklih tjedana. Zaželio je da ljudi od medija i u Hrvatskoj budu u službi istine i zajedništva.

Posebni pozdrav kardinal Bozanić uputio je apostolskom nunciju u RH mons. Lozanu, mons. Periću te mons. Pozaiću.

Glavna tema zasjedanja bila je posvećena pastoralnim zadaćama u mjesnim Crkvama u Godini euharistije. Kardinal Bozanić je naglasio da je Godina euharistije baština velikoga pape Ivana Pavla II. te tim više obvezuje na zauzetost i promišljanje. Osvrnuvši se na tijek liturgijske obnove u Crkvi počevši od II. Vatikanskog sabora, slijedom izlaganja prof. Ivana Šaška i prof. Ante Crnčevića, biskupi su razmotrili stanje na području liturgijskoga života Crkve u Hrvatskoj te na temelju novijih dokumenata crkvenoga učiteljstva donijeli neke konkretne zaključke u vidu dubljega proživljavanja liturgije, osobito euharistije koja je fons et culmen, izvor i vrhunac svega života Crkve. Istaknuto je da veću pažnju treba posvetiti teologiji misnih slavlja, svim službama koje su vezane za liturgiju, dostojanstvu i ljepoti liturgijskoga prostora, ozbiljnosti i kvaliteti crkvenoga pjevanja, proživljenosti i pravome mjestu pučkih pobožnosti. Osobita je pozornost posvećena prijenosu svete mise putem radija i televizije pri čemu je konstatirano da nedostaje prava koordinacija između medija i biskupije kako bi se osiguralo da prijenos bude na zadovoljavajućoj razini, kako crkveno-liturgijskoj tako i profesionalnoj. Naime, primjećuje se da su komentari i praćenje prijenosa nerijetko vrlo slabo pripremljeni s dosta nesnalaženja i improvizacije. U tom vidu potaknuta je jača suradnja između Odbora HBK za sredstva društvene komunikacije i medija.

Biskupi su se tijekom zasjedanja susreli s dr. Ivom Sanaderom, predsjednikom Vlade RH, koji je došao u pratnji mr. Bože Biškupića, ministra kulture i predsjednika Komisije Vlade RH za odnose s vjerskim zajednicama, te glasnogovornika Vlade RH. Budući da je jedna od predviđenih točaka dnevnoga reda bila: Hrvatska i Europska unija te uloga Katoličke Crkve u tim procesima, Biskupi su o toj temi htjeli izmijeniti mišljenje s Predsjednikom Vlade RH. Svi smatraju da je Hrvatskoj mjesto u EU i da treba poduzeti sve kako bi ona što prije postigla taj cilj. I jedna i druga strana istaknula je optimizam i potrebu što jačega povezivanja svih snaga u društvu kako bi se mogla graditi sigurnija i sretnija budućnost za sve, osobito mlade koji će moći svoj životni put ostvarivati u domovini a ne izvan nje.

Podnesen je izvještaj o radu Biskupske komisije HBK za odnose s državom. Istaknuto je da su pokrenuti neki procesi u pitanjima povrata oduzete imovine, da su pred potpisivanjem sporazumi o dušobrižništvu u bolnicama i ostalim ustanovama za zdravstvenu i društvenu skrb te o povratu crkvenih matičnih knjiga, knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga koje su u vrijeme komunističkoga režima nezakonito oduzete Katoličkoj Crkvi.

Bilo je riječi i o upisivanju privatnih vjerničkih društava u Upisnik crkvenih pravnih osoba. Naglašeno je da pravnu regulativu za to treba dogovoriti na razini crkvene i državne komisije.

Biskupima je podneseno izviješće o radu Hrvatskoga Caritasa nakon što je počelo s radom novo vodstvo te važne crkvene institucije. Biskupi su dali podršku radu Hrvatskoga Caritasa koji svojim djelovanjem pridonosi iskazivanju djelatne brige Crkve za najpotrebnije u našem društvu.

Odlučeno je da će se glavnoga urednika Hrvatskoga katoličkoga radija imenovati u skladu sa Statutom nakon što se oformi Upravni odbor HKR-a.

Biskupi su informirani o tijeku priprema za odlazak mladih iz Hrvatske na slavlje Svjetskoga dana mladih u Kölnu u kolovozu ove godine koje će predvoditi papa Benedikt XVI. Naglašeno je da sve prijave moraju ići preko Ureda HBK za mlade kako bi svi oni koji će sudjelovati na tom važnom skupu mladih mogli biti na pravi način zbrinuti i informirani o svemu što je potrebno. Istaknuto je kako domaćini slavlja s posebnom radošću i gostoprimstvom očekuju upravo mlade iz Hrvatske.

Biskupi su posebnu pozornost posvetili crkvenim medijima s naglaskom na pisane medije, osobito na katolički tjednik “Glas Koncila”. Istaknuto je da, unatoč poteškoćama na tom području, pisana riječ ostaje važna za crkvenu informiranost ali i za vjerničku formaciju. Istaknuto je da u tom vidu treba neprestano pratiti to područje i iznalaziti nova rješenja koja će pisane medije učiniti atraktivnijima i pristupačnijima čitalačkoj publici.

Raspravljano je o pastoralu studenata te je utvrđeno da će trebati na tom području poduzeti odlučnije korake i angažirati više svećenika kako bi mnogobrojna studentska populacija imala onu pastoralnu skrb koja im je potrebna i koju oni zaslužuju.

Usvojen je prijedlog da se na svetkovinu Bogojavljenja ili Tri Kralja slavi Dan Svetoga Djetinjstva. Bitni sadržaj toga dana jest da se na razne načine potiče djecu i mlade na prikupljanje pomoći za najugroženiju i najpotrebniju djecu cijeloga svijeta, osobito u misijskim krajevima.

Predsjednici pojedinih tijela HBK podnijeli su izvješća, prijedloge i molbe svojih tijela. Priprema se temeljni dokument o odgoju u sjemeništima; na katehetskom planu najavljene su već tradicionalne katehetske škole te pokrenuta inicijativa obnove Hrvatskoga katoličkog katehetskog društva; određeno je da se VI. uskrsna nedjelja ubuduće slavi kao nedjelja turizma; predstavljeni su vjeronaučni priručnici za Rome, kao i za obiteljsku i župnu katehezu.

Mr. Petar Tomašić, svećenik Riječke nadbiskupije, na vlastiti je zahtjev razriješen službe povjerenika HBK za ekološka pitanja a na njegovo mjesto imenovan je prof. dr. Vlatko Dugalić, profesor moralne teologije na Teologiji u Đakovu.

Biskupi su izvješteni o tijeku priprema za gradnju crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Nakon provedenog natječaja za arhitektonsko-urbanističko rješenje izabran je rad prof. Nikole Bašića. Blagoslov gradilišta i polaganje kamena temeljca bit će 9. rujna ove godine.

Sa zasjedanja biskupi su uputili Izjavu povodom izbora za predstavnike lokalne i područne samouprave pozivajući sve vjernike i ostale građane da iskoriste svoje pravo i izvrše svoju dužnost te na izborima izaberu ljude koji će jamčiti zauzetost za opće dobro, za istinske i prave vrijednosti te tako osigurati svojim sredinama izgradnju bolje budućnosti.

Biskupi su posebnu pozornost posvetili aktualnoj situaciji u našem društvu. Naglašeno je da u ovom trenutku treba sačuvati i promicati mir i zajedništvo u narodu te izbjegavati nepotrebno dramatiziranje. Biskupi s puno pouzdanja u Božju pomoć toplo pozivaju vjernike da pojedinačno i na zajedničkim slavljima mole za domovinu Hrvatsku. Kao što su to činili do sada, biskupi i u ovim trenucima sve povjeravaju zagovoru presvete Bogorodice Marije.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje s 15. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje sa 65. zasjedanja Sabora HBK-a

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 54. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK