Priopćenje s 32. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, predsjedao je XXXII. plenarnom zasjedanju HBK koje je održano u prostorijama Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu, Kaptol 31, od 25. do 28. travnja 2006. godine. Aktivnim članovima HBK na tom su se zasjedanju pridružili mons. Francisco Javier Lozano, apostolski nuncij u RH i mons. Ante Jurić, nadbiskup splitsko-makarski u miru.

Zasjedanju su prisustvovali i delegati više europskih biskupskih konferencija te gosti: mons. František Tondra, biskup spiški i predsjednik Slovačke BK; mons. Ovidio Poletto, biskup biskupije Concordia-Pordenone, delegat Talijanske BK; mons. Franjo Komarica, biskup banjalučki, delegat BK Bosne i Hercegovine; mons. dr. Franz Lackner, pomoćni biskup biskupije Graz-Seckau, delegat Austrijske BK; mons. Marian Blažej Kruszylowicz, pomoćni biskup Szczecin-Kamiena, delegat Poljske BK; mons. Anton Stres, novoimenovani biskup Celjske biskupije, delegat Slovenske BK te mons. Janos Penzes, biskup subotički, delegat Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda. Predsjednik Češke BK ispričao se što ne može prisustvovati tom zasjedanju jer i njihova BK zasjeda u isto vrijeme.

Posebni gosti zasjedanja bili su kardinal Peter Erdö, nadbiskup Ostrogona-Budimpešte i primas Mađarske te mons. Noel Treanor, generalni tajnik Komisije episkopata Europske unije (ComECE) iz Bruxellesa.

Na dijelu zasjedanja prisustvovali su preč. dr. Ivan Šaško, profesor liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, preč. Ivan Miklenić, glavni urednik Glasa Koncila i gosp. Anto Mikić, glavni urednik HKR-a.

Otvarajući zasjedanje kardinal Bozanić, predsjednik HBK, nadbiskup i metropolit zagrebački, istaknuo je da biskupi žele i ovim zasjedanjem biti potpuno u službi Radosne vijesti poput svetoga Marka čiji se blagdan slavio. U ime svih prisutnih izrazio je srdačne imendanske čestitke mons. Marku Culeju. Naglasio je da se minulih uskrsnih blagdana, a osobito u Velikom tjednu, na bogoslužnim slavljima diljem cijele Hrvatske okupljao izrazito veliki broj vjernika te se upravo tu doživljava i očituje Crkva za koju u Duhu Svetom po Isusu Kristu svi prisutni daju hvalu Bogu Ocu.

Spomenuo je i prvu obljetnicu pontifikata pape Benedikta XVI. te izrazio osobitu zahvalnost Papi za dar prve enciklike Deus Caristas est (Bog je Ljubav) koju je dan prije u Zagrebu predstavio kardinal Renato Raffaele Martino, predsjednik Papinskoga vijeća Justitia et Pax. S posebnom pažnjom pozdravio je apostolskoga izaslanika u RH mons. Francisca-Javiera Lozana uz zamolbu da Svetom Ocu prenese izraze odanosti i zajedništva praćene dnevnim molitvama za njega i njegovu službu u Crkvi.

Pozdravio je zatim delegate biskupskih konferencija susjednih zemalja te naglasio da njihova prisutnost očituje zajedništvo s biskupima zemalja koje oni predstavljaju. Kardinal Bozanić je zatim najavio glavne točke opsežnoga dnevnoga reda te istaknuo da će se toga dana navečer u 18.00 sati slaviti zajednička koncelebrirana sveta misa u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu. Pozdravljajući na poseban način predstavnike medija, najavio je dvije tiskovne konferencije: prvu u četvrtak 27. travnja u 12.00 sati o Katoličkoj Crkvi u Europi na kojoj će sudjelovati gosti kardinal Peter Erdö i mons. Noel Treanor i drugu u petak 28. travnja također u 12.00 sati, redovitu na završetku zasjedanja HBK. Na kraju je istaknuo da je Biskupska konferencija tijelo biskupskoga zajedništva u službi Katoličke Crkve u Hrvatskoj te rad zasjedanja povjerio zagovoru Marije, Majke Crkve i svetoga Marka evanđelista, na duhovnu korist za Crkvu i hrvatski narod.

Mons. Lozano, apostolski nuncij u RH, u svom je pozdravu posebno istaknuo vjernost hrvatskih vjernika Svetoj Stolici i Petrovu nasljedniku u Rimu o čemu će rado posvjedočiti sadašnjem papi Benediktu XVI.

Svi delegati su se zahvalili na pozivu i pozdravima te ukratko izvijestili plenum o stanju Katoličke Crkve u svojoj zemlji kao i o društvenim okolnostima u kojoj se ona nalazi i djeluje.

Biskupi su diskutirali o Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj i Europskoj uniji. O toj temi govorili su gosti kardinal Peter Erdö i mons. Noel Treanor. Kardinal Erdö je govorio o načelnim pitanjima odnosa Crkve i europskoga zakonodavstva te o konkretnim iskustvima Mađarske prilikom i nakon ulaska u Europsku uniju. Mons. Treanor je približio biskupima način funkcioniranja Europske unije, oblike i institucije prisutnosti Katoličke Crkve, drugih Crkava i vjerskih zajednica u strukturama EU-e kao i o perspektivama Hrvatske na putu prema Uniji. U diskusiji se iskristalizirao stav da ulazak Hrvatske u EU nema alternative ali da pri tome treba poduzeti sve da se to dogodi tako da se sačuva dignitet i identitet naroda, kulture i države. U tom vidu biskupi će se još obratiti javnosti.

Biskupi su raspravljali o Crkvi i medijima u sadašnjem trenutku nakon uvodnih izlaganja preč. Ivana Miklenića, glavnoga urednika Glasa Koncila, i gospodina Ante Mikića, glavnoga urednika HKR-a. Istaknuto je da su mediji moćno sredstvo koje služi komunikaciji među ljudima i koje u tom smislu ima značajnu ulogu u formiranju javnoga mnijenja. Crkva na njih gleda s velikom pozornošću i premda nije uvijek zadovoljna načinom kako se tretiraju pojedina područja društvenog života, pa i života Crkve, ostaje otvorena prema njima nudeći im one vrijednosti koje ih mogu učiniti vjerodostojnijima i autentičnijima. U tom vidu biskupi su raspravljali o dokumentu HBK koji se bavi pastoralom sredstava društvenoga priopćavanja koji bi uskoro trebao biti objavljen.

Odobren je Statut Hrvatskoga katoličkog radija i Statut Informativne katoličke agencije koji će stupiti na snagu u prvoj polovici srpnja ove godine.

Prof. Šaško, predsjednik Povjerenstva za Hrvatsko katoličko sveučilište, izvijestio je biskupe o pripremi toga velebnog projekta Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Naglašeno je da su do sada riješena mnoga pitanja glede programa studija i potrebnoga personala ali da je zapelo na pitanju lokacije, no i to je u zadnjih nekoliko dana krenulo prema rješenju. Kardinal Bozanić je istaknuo da se tim projektom Crkva želi otvoriti i uključiti u izgradnju hrvatskoga društva pa i u vidu njegova otvaranja i puta prema Europi.

Biskupi su izviješteni o pripremama za Hodočašće povjerenja na Zemlji koje će se, u organizaciji zajednice iz Taizéa, održati u Zagrebu od 28. prosinca 2006. do 1. siječnja 2007. godine. Očekuje se dolazak više desetaka tisuća mladih iz cijeloga svijeta.

U tijeku je priprema za Treći europski ekumenski susret koji će se 2007. godine održati u rumunjskom gradu Sibiu. Na tom susretu sudjelovat će i predstavnici HBK.

Također su počele i pripreme za Svjetski dan mladih 2008. godine u Sydneyu u  Australiji.

Podnesen je izvještaj o radu Biskupske komisije HBK za odnose s državom. Istaknuto je da su u tijeku, ne bez poteškoća, neki procesi u pitanjima povrata oduzete imovine, da se još očekuje provedba nekih potpisanih dokumenata te da se nastavlja rad svih mješovitih povjerenstava.

Biskupi su razgovarali o nekim pitanjima vezanim za Neokatekumenski put, laički pokret koji se sve više razvija u Hrvatskoj a koji je krenuo iz Španjolske. Karakterizira ga vrlo živa kateheza, specifična liturgijska slavlja, jak misionarski duh i njegovanje vrednota obitelji i života. Organiziran je u manje zajednice i nastoji biti potpora župnim zajednicama unoseći u njih novu živost i gibanje. Pri tome su potrebne određene prilagodbe i preinake o kojima su raspravljali biskupi na temelju dokumenata izdanih od pojedinih dikasterija Svete Stolice.

Raspravljalo se i o nužnosti poduzimanja određenih koraka za bolje organiziranje pastorala studenata u sveučilišnim centrima u Hrvatskoj čemu je dana snažna potpora svih članova HBK.

Produžen je mandat mons. Antunu Škvorčeviću, predsjedniku Biskupske komisije HBK za liturgiju i mons. Ivanu Devčiću, predsjedniku Odbora HBK za sredstva društvenoga priopćavanja.

Imenovani su članovi Odbora HBK za pastoral djelatnika u zdravstvu.

Uz to biskupi su izvršili neka imenovanja u cilju davanja novog zamaha u radu nekih svojih ustanova i ureda: gosp. Zvonimir Ancić, dosadašnji glasnogovornik zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, imenovan je ravnateljem Hrvatskoga katoličkog radija, predstojnikom Tiskovnoga ureda HBK i glasnogovornikom HBK. Vlč. mr. Enco Rodinis, tajnik HBK, imenovan je i ravnateljem Informativne katoličke agencije a gđa Suzana Peran imenovana je glavnom urednicom IKA-e. Dosadašnji ravnatelj HKR-a vlč. mr. Robert Šreter i ravnatelj IKA-e vlč. prof. Anton Šuljić na vlastitu su molbu razriješeni službe. Ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja ove godine.

Odobrene su nakane Apostolata molitve hrvatskih biskupa za 2007. godinu.

Podneseno je izviješće o radu i poslovanju Hrvatskoga Caritasa koji pokazuje neprestanu brigu i osjetljivost Crkve za najpotrebnije u domovini i u svijetu.

Predsjednici pojedinih tijela HBK podnijeli su izvješća, prijedloge i molbe svojih tijela. Intenzivira se rad za što bolje i kvalitetnije organiziranje predbračnih tečajeva kao i zauzetija briga za promicanje duhovnih zvanja.

Biskupi su se osvrnuli na aktualnu situaciju u našem društvu ističući potrebu da se svi zauzimaju za njegov napredak i boljitak. Narod i domovinu biskupi povjeravaju zagovoru Marije, najvjernije Odvjetnice Hrvatske.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje sa 67. zasjedanja HBK-a

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 46. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 38. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK