Priopćenje s 35. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

U Gospiću je od 16. do 18. listopada ove 2007. godine, održano XXXV. redovno jesensko plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije. Zasjedanje je započelo u utorak 16. listopada, a navečer je u gospićkoj katedrali slavljena svečana koncelebrirana misa. U zajedništvu s hrvatskim biskupima, s klerom i narodom Gospićko-senjske biskupije, svetu misu je predvodio kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački i predsjednik HBK, a prigodnu propovijed održao je mons. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački. Nakon svete mise priredili su župan ličko-senjski Milan Jurković i gradonačelnik Gospića Milan Kolić primanje i večeru za sudionike plenuma u Gospiću.

Zasjedanje, kojim je predsjedao kardinal Bozanić, održano je u prostorijama Biskupskoga doma u Gospiću, Senjskih žrtava 36. Aktivnim članovima HBK na tom se zasjedanju pridružio mons. Francisco-Javier Lozano, apostolski nuncij u RH. Zasjedanju su prisustvovali i mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki, mons. Ilija Janjić, biskup kotorski, i mons. János Pénzes, biskup subotički.

Na početku zasjedanja sve je prisutne pozdravio i zaželio srdačnu dobrodošlicu mons. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski, domaćin zasjedanja. Istaknuo je da je zasjedanje HBK od povijesnog značenja za Gospićko-senjsku biskupiju, no jednako tako i za Ličko-senjsku županiju i grad Gospić. Podsjetio je biskupe da je prošlo sedam godina otkako je osnovana biskupija i otkako je on iz ruke kardinala Bozanića primio pastirski štap kao prvi gospićko-senjski biskup. Naglasio je da je u tom razdoblju puno učinjeno na organizaciji i uspostavi institucija mlade biskupije, a posebno je zahvalio gradu Gospiću i gradonačelniku Koliću na darovanoj zgradi Biskupskog doma koja je uz mnogo napora uređena te se u njoj može održati zasjedanje HBK. Dodao je da se osobito raduje što će biskupi, zajedno s klerom i narodom, slaviti svetu misu u gospićkoj i senjskoj katedrali i susresti se s civilnim vlastima u Gospiću i Senju te pohoditi gradilište crkve Hrvatskih mučenika na Udbini.

Kardinal Bozanić je u uvodnom pozdravu istaknuo zadovoljstvo svih članova HBK što su mogli doći u Gospić i jesensko plenarno zasjedanje održati u najmlađoj biskupiji u Hrvatskoj te je biskupu Bogoviću zahvalio za poziv i gostoprimstvo. S posebnom pažnjom pozdravio je apostolskog nuncija u RH koji predstavlja svetoga oca Benedikta XVI. te ga zamolio da Papi prenese pozdrave i izraze sinovske odanosti hrvatskog episkopata i vjernoga Božjeg naroda. Kardinal Bozanić zaželio je dobrodošlicu gostima: mons. Komarici, mons. Janjiću i mons. Pénzesu. Pozdravio je i prisutne ljude iz medija i najavio tiskovnu konferenciju za četvrtak 18. listopada u 12,30 sati u Biskupskom domu u Gospiću.

Mons. Lozano, apostolski nuncij u RH, također je pozdravio sve prisutne članove HBK i goste. Izrazio je radost zbog prisustvovanja zasjedanju i mogućnosti podijeliti trenutke jedinstva i privrženosti s hrvatskim biskupima, čvrsto sjedinjenima s Petrovim nasljednikom. Istaknuo je važnost očuvanja kršćanskoga identiteta hrvatskoga naroda i kulture u suvremenim društveno-političkim gibanjima, kako u Hrvatskoj tako i u Europi, u čemu je Crkva na čelu sa svojim biskupima uvijek imala prevažnu ulogu.

Kardinal Bozanić je u uvodu na početku zasjedanja zazvao svjetlo Duha Svetoga i zagovor nebeske Majke kao i bl. Alojzija Stepinca na rad zasjedanja koje je nazvao danima ljudskoga, prijateljskoga i sakramentalnoga zajedništva koje daje biskupima posebne zadaće u Crkvi Božjoj u hrvatskom narodu. Istaknuo je kako hrvatski biskupi s posebnom pozornošću prate svetoga oca Benedikta XVI. na njegovim apostolskim putovanjima i svim drugim aktivnostima u vođenju Crkve Kristove na Zemlji. Napomenuo je da je Papin pohod Austriji, u prigodi 850. obljetnice marijanskog svetišta u Mariazellu, bio zgodna prilika da Papa svoju poruku uputi europskom kontinentu za njegovu radosniju budućnost utemeljenu na Kristu i vrednotama kršćanske kulture. Izvijestio je prisutne da su tom prilikom biskupi Austrijske BK s radošću spominjali susret s članovima HBK 31. svibnja o. g. u Zagrebu.

I ovom prigodom kardinal Bozanić čestitao je desetu obljetnicu Varaždinske i Požeške biskupije te Vojnoga ordinarijata u RH njihovim dijecezanskim biskupima.

Izvijestio je zatim biskupe o plenarnom zasjedanju Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) koje je održano početkom listopada u Fatimi u Portugalu te podsjetio na neke važne crkvene događaje koji su se ove godine dogodili u Hrvatskoj. Najavio je na kraju neke važnije točke opširnoga dnevnog reda te dodao da će biskupi, nakon plenuma, u petak ujutro posjetiti gradilište crkve Hrvatskih mučenika na Udbini.

Mons. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski i potpredsjednik HBK, uime svih biskupa čestitao je kardinalu Bozaniću desetu obljetnicu vršenja službe predsjednika HBK te mu zahvalio na trudu i zalaganju kao i na velikoj umješnosti koje je uložio kako bi u ovih deset godina Hrvatska biskupska konferencija mogla izvršiti svoju odgovornu zadaću u Crkvi i hrvatskom narodu.

Nakon izlaganja mons. Marina Srakića, biskupi su raspravljali o završnoj verziji dokumenta “Pastoral sakramenata u župnoj zajednici”, koji se temelji na dokumentima crkvenog učiteljstva i na liturgijskim normama. Cilj dokumenta je primjena dokumenata i norma u pastoralnoj praksi kako bi ona očuvala izvorno značenje sakramenata i na što pristupačniji način posredovala bogatstvo vjere i milosnog života vjernicima koji sakramente primaju. Osobita briga vodi se o svima onima koji sudjeluju u slavlju sakramenata, o njihovoj pripravi i eklezijalnoj dimenziji koju slavlje sakramenata sadrži i odražava. Nakon bogate diskusije dokument je načelno prihvaćen i upućen na završnu doradu kako bi konačno mogao biti usvojen i objavljen.

Biskupi su pripremili izjavu u povodu parlamentarnih izbora u Hrvatskoj koju će uputiti hrvatskoj javnosti.

Raspravljalo se i o mogućnostima organiziranja katoličkog školstva u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na otvaranje katoličkih osnovnih škola. Istaknuto je da bi na tom području trebalo dopuniti zakonsku regulativu utemeljenu na hrvatskom zakonodavstvu i ugovorima Republike Hrvatske i Svete Stolice.

Bilo je riječi i o upravljanju materijalnim dobrima Crkve u skladu s propisima općega crkvenog prava, odlukama rimskih kongregacija i odredbama financijskog sustava Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj.

Biskupi su obaviješteni o tijeku priprema izgradnje zgrade HBK na Ksaveru u Zagrebu koja je ušla u svoju završnu fazu jer je upravo za vrijeme zasjedanja izdana građevinska dozvola za taj kapitalni objekt Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Početak gradnje predviđen je za sam kraj ove ili početak iduće godine. Biskupi su izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalu svima koji sudjeluju u tom projektu.

Mons. Josip Mrzljak izvijestio je biskupe o pripremama za održavanje nacionalnoga susreta hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Varaždinu 26. i 27. travnja 2008. Ujedno je na susret pozvao sve biskupe i mlade svih biskupija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i hrvatsku mladež u inozemstvu. Naglasio je da će to biti dani produbljivanja crkvenoga zajedništva, bratske povezanosti i prijateljstva, koji su uvijek dosada rađali obilnim plodovima milosti i vjere.

Biskupi su također upoznati i s pripremama za svjetski susret mladih u Sidneyu u Australiji u srpnju iduće godine na kojem će sudjelovati i mladi iz Hrvatske. Organizaciju za taj susret vodi Ured HBK za mlade.

Na zasjedanju su izvršeni izbori za službe čijim je nositeljima istekao mandat.

Prije svega biskupi su birali novoga predsjednika HBK jer je dosadašnjem, kardinalu Bozaniću, istekao drugi uzastopni mandat te, sukladno odredbama Statuta HBK, nije više mogao biti biran. Za novoga je predsjednika izabran mons. Marin Srakić, biskup đakovački i srijemski. Kardinal Bozanić zahvalio je biskupima na kolegijalnoj pomoći i suradnji u desetgodišnjem obavljanju predsjedničke službe. Izrazio je radost zbog izbora novoga predsjednika i čestitajući mons. Srakiću zaželio mu je puno uspjeha i napretka u vršenju predsjedničke službe HBK, a biskupe je pozvao na suradnju s novim predsjednikom. Mons. Barišić je, uime svih prisutnih, zahvalio kardinalu Bozaniću, nakon čega su svi čestitali novoizabranom predsjedniku. Nakon izbora mons. Srakić preuzeo je predsjedanje plenumom HBK.

Kardinal Bozanić izabran je za člana Stalnoga vijeća HBK.

Za delegata HBK na XII. općoj skupštini Sinode biskupa u Rimu u listopadu 2008. godine izabran je mons. Barišić, a za njegova zamjenika mons. Ivan Devčić.

Određeni su delegati HBK na zasjedanjima drugih BK za iduću godinu: Talijansku, Slovensku, Francusku, Češku, Slovačku, Poljsku te BK Bosne i Hercegovine kao i Komisiju biskupskih konferencija Europske unije (ComECE).

Za delegata HBK na Međunarodnom euharistijskom kongresu u lipnju 2008. godine u Kanadi izabran je mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij u RH.

Produžen je mandat mr. Encu Rodinisu, tajniku u Tajništvu HBK i ravnatelju Središnje ustanove HBK za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, mr. Ivanu Milovčiću, ravnatelju Hrvatskoga Caritasa, i dr. Ivici Pažinu, predstojniku Nacionalnoga katehetskog ureda HBK.

Imenovani su novi članovi Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija: Silvana Burilović iz Splita, Matilda Kolić-Stanić i Zvonimir Ancić iz Zagreba te mr. Kruno Novak iz Varaždina. Blaženki Jančić produžen je mandat u istom Odboru.

Damir Ocvirk, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, imenovan je članom Odbora HBK za duhovna zvanja (umjesto Vlade Razuma) u okviru Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja.

Biskupi su razgovarali o apostolskom pismu, motupropriju “Summorum pontificum” pape Benedikta XVI, o uporabi rimske liturgije koja je prethodila reformi provedenoj 1970. godine, kao i o Papinu pismu uz taj dokument. Naglašeno je da je temeljni motiv, cilj i svrha toga dokumenta postizanje unutarnjeg pomirenja u krilu Crkve, kako to ističe sam Sveti Otac u spomenutom pismu. Papa ističe da se pritom radi o dvostrukoj upotrebi jednog te istog obreda s time da Rimski misal pape Pavla VI, koji je papa Ivan Pavao II. izdao u još dva nova izdanja, ostaje normativnim, redovitim oblikom euharistijske liturgije, dok se posljednja redakcija Rimskog misala prije II. vatikanskog sabora, objavljena vlašću pape Ivana XXIII. godine 1962, može upotrebljavati kao izvanredni oblik liturgijskoga slavlja. Biskupi su naglasili da koncilska liturgijska reforma kod nas nije prouzročila nikakve podjele te da će biskupi, svaki na svom području, bdjeti i pratiti odjeke toga Papina dokumenta.

Odobreni su planovi rada tijelâ HBK za 2008. godinu s time da Stalno vijeće HBK odobri potrebna sredstva za njihovu realizaciju.

U okviru Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja osnovan je Odbor HBK za pastoral ministranata i odobreno njegovo uključivanje u Međunarodni savez ministranata. Za predsjednika odbora izabran je mons. Srakić, a za tajnika odbora imenovan je Josip Ivešić, povjerenik za ministrante Đakovačke i srijemske biskupije.

Biskupi su informirani kako su Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi te vjeronaučni udžbenici za osnovne škole prilagođeni zahtjevima Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a), za što su odali priznanje svima koji su u tome sudjelovali.

Razgovaralo se i o suradnji Hrvatskoga Caritasa i Caritasa BK BiH te o pripremi ponovne akcije u zajedničkoj brizi za najpotrebnije.

Biskupi su upoznati s nekim ekumenskim inicijativama u Hrvatskoj te su izviješteni o zapaženom sudjelovanju delegacije HBK na Trećem europskom ekumenskom susretu koji je održan početkom rujna ove godine u Sibinju (Sibiu) u Rumunjskoj. Prilikom otvaranja susreta govorio je kardinal Bozanić kao potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Odobreno je i sudjelovanje delegata HBK na nekim međunarodnim europskim skupovima koji će se održati tijekom 2008. godine.

Biskupi su upoznati s tijekom gradnje crkve Hrvatskih mučenika na Udbini te razgovarali o načinu na koji će HBK pomoći u prevladavanju financijskih poteškoća u kojima se ona našla.

U srijedu 17. listopada biskupi su pohodili Senj gdje su, nakon svečanog dočeka na “Velikim vratima” i razgledavanja Muzeja grada Senja, slavili koncelebriranu misu u senjskoj katedrali. Svetu misu predvodio je kardinal Bozanić a propovijedao je mons. Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski. Nakon svete mise biskupi su razgledali stalni postav muzeja “Sakralna baština” te ih je u vijećnici sjemeništa primio gradonačelnik Darko Nekić. Pohod je završio zajedničkom večerom.

Određeni su termini za zasjedanja u 2008. godini: izvanredno plenarno zasjedanje HBK održat će se 21. siječnja u Zagrebu, proljetno plenarno zasjedanje HBK održat će se od 1. do 4. travnja u Zagrebu, jesensko plenarno zasjedanje HBK održat će se od 7. do 10. listopada u Šibeniku. Mjesto i vrijeme susreta HBK i BK BiH te susreta HBK s Hrvatskom konferencijom viših redovničkih poglavara i Hrvatskom unijom viših redovničkih poglavarica odredit će se naknadno.

Biskupi su se osvrnuli na aktualnu situaciju u našem društvu potičući sve odgovorne na brigu, a vjernike na molitvu, za opće dobro svih građana Hrvatske.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje s 56. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 53. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 31. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK