Priopćenje s 4. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

U Zagrebu je od 7. do 9. lipnja 1994. održan redoviti četvrti sabor Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem kardinala Franje Kuharića i u nazočnosti apostolskog nuncija Giulia Einaudija. Uz članove HBK na saboru su kao gosti sudjelovali vrhbosanski nadbiskup Vinko Puljić, banjalučki biskup Franjo Komarica, mostarski biskup Ratko Perić i subotički biskup Janos Penzes.

Na početku sabora predsjednik HBK komemorirao je pokojnog člana BK preminulog umirovljenog biskupa hvarskoga Celestina Bezmalinovića te mu zahvalio za služenje Crkvi. Uobičajena misa hrvatskih biskupa sa zagrebačkim vjernicima u katedrali, koju je u utorak 7. lipnja predvodio kardinal Franjo Kuharić, a na kojoj je propovijedao dubrovački biskup Želimir Puljić, bila je misa zadušnica zajedničke zahvale za život i djelovanje subrata u biskupstvu biskupa Bezmalinovića.

Nakon što je predsjednik HBK obavijestio nazočne o prispjelim službenim dopisima i novostima, sudionici sabora raspravljali su o pripravama za mogući pastoralni pohod pape Ivana Pavla II. Razmotrena su tako neka organizacijska pitanja kao i pastoralna priprava za mogući dolazak Svetoga Oca.

Razmatrajući pripravu za predstojeću sinodu biskupa koja će se baviti temom o ulozi i zadaći u Crkvi i svijetu osoba posvećenog života, biskupi su obaviješteni o dosadašnjim pripravnim susretima s predstavnicima redovničkih zajednica, te su svom delegatu na toj sinodi biskupu Želimiru Puljiću dali svoje sugestije za nastup na toj sinodi.

Članovi komisije za odnose s državom izvijestili su da je od prošlog sabora HBK održan samo jedan susret na kojem je raspravljano o pitanju priznavanja pravne osobnosti u civilnom pravu crkvenim pravnim osobama, o reguliranju javno pravnog položaja Visokih bogoslovnih škola afiliranih Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, te o denacionalizaciji crkvene imovine. O tim i još nekim pitanjima odnosa Crkve i Države nastavljena je na saboru rasprava. Biskupi su upozoreni na opasnost prodaje sada nacionalizirane crkvene imovine trećim osobama, pa oni s ovog sabora upozoravaju da se odustane od takvih namjera. Na saboru je ponovno potvrđen stav glede vraćanja nacionalizirane imovine, jer nepravdu treba ispraviti.

Svi biskupi ordinariji izvijestili su kako su na njihovom području protekli crkveni skupovi povodom Dana državnosti, te zaključili da će se i ubuduće uz taj Dan slaviti mise za Domovinu; svećenici će trebati paziti da tom prilikom ne izlaze iz crkvenih okvira. U drugim svečanim zgodama biskupi preporučuju slavljenje službe riječi ili molitve, da se sačuva svetost euharistijskog slavlja. Budući da je u brojnim mjestima kao Dan mjesta određen blagdan crkvenog zaštitnika toga područja, biskupi ističu da nikakva druga slavlja ne bi smjela biti u koliziji s liturgijskom proslavom. Oni su odlučili nadležnim državnim vlastima uputiti službeni zahtjev za vraćanje crkvenih matica i drugih crkvenih službenih knjiga koje su vlasništvo Crkve, a bile su poslije II. svjetskog rata oduzete te nisu dosada vraćene.

Biskupi su upozoreni na opasnost nekontroliranog širenja nudizma na hrvatskoj jadranskoj obali što je neprihvatljivo za kršćanske vjernike. Oni upozoravaju da bi takva zloporaba mogla ugroziti turizam jer ona odbija pristojne goste.

Osobitu pozornost biskupi su posvetili pastoralu braka i obitelji u aktualnim društvenim prilikama, boljem crkvenom organiziranju tog pastorala u kojem sada samoinicijativno djeluje više entuzijasta koji uvijek ne zastupaju mjerodavna crkvena stajališta. Biskupi su odlučili da se pristupi izradi direktorija za pastoral braka i obitelji. Članovi sabora HBK obaviješteni su da Vijeće za obitelj pripravlja susret vjernika laika koji se sada angažiraju u različitim oblicima skrbi za obitelj. Također su obaviješteni da će se u Đakovu od 20. do 22. listopada održati važan znanstveni skup o obiteljskoj problematici. Biskupi su veliku pozornost posvetili i pitanjima rastavljenih i ponovno vjenčanih bračnih parova, te istaknuli potrebu pastoralne brige za njih, jer ih Bog ne odbacuje, premda im Crkva ne može omogućiti sudjelovanje u cjelovitom sakramentalnom životu.

Predsjednik Vijeća za laike, biskup Josip Bozanić obavijestio je sabor da to vijeće radi promicanja katoličkog društvenog nauka pripravlja studijski susret na temu “Crkva, demokracija i opće dobro”. Također je obavijestio biskupe da Odbor za mlade u tom Vijeću pripravlja susret dijecezanskih povjerenika za rad s mladima.

Nadbiskup koadjutor Ivan Prenđa izvijestio je o radu na ustrojavanju crkvenih teološko- katehetskih instituta za obrazovanje laika koji će se uključiti u različite crkvene službe. Biskupi su raspravljali o programu i statutu tih instituta te dali upute za daljnji rad na tom planu.

Biskupi su razmotrili odluke koje je nakon uvođenja novog crkvenog zakonika usvojila bivša BKJ te odlučili neke odluke još proučavati te ih u skladu s novonastalim prilikama prilagoditi, a odmah su usvojili odluku bivše BK o jedinstvenim službenim crkvenim formularima za cijelo područje HBK.

Članovi HBK obaviješteni su od subraće iz Bosne i Hercegovine o sve većim dramatičnim teškoćama katoličkih vjernika u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa su s ovog susreta zajedno uputili odgovornima, domaćoj i svjetskoj javnosti novi apel za zaustavljanje tragičnih nasilja u Bosni i Hercegovini i u okupiranim dijelovima Hrvatske.

S obzirom na veliku ulogu Caritasa u životu kršćanskih vjernika, biskupi su odlučili da će se treća nedjelja Došašća u Hrvatskoj slaviti kao nedjelja Caritasa, te će kolekta toga dana biti namijenjena za potrebe Caritasa pojedinih biskupija.

Biskupi su dobili pritužbe da se često ne poštuje 40-satni radni tjedan te da su mnogi vjernici, osobito u privatnim trgovinama, prisiljeni raditi i nedjeljom. Stoga su odlučili tom pitanju posvetiti ubuduće više pozornosti, a već sada podsjećaju na svetost dana Gospodnjega i na civilizacijsku važnost toga dana za obiteljski život.

Biskupi su obaviješteni o teškoćama invalida, udovica, roditelja i obitelji poginulih branitelja domovine pa svim svećenicima preporučuju osobitu pastoralnu skrb za njih.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje sa 66. zasjedanja Sabora HBK-a

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 9. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 19. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK