Priopćenje s 57. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018. Na zasjedanju su uz članove HBK sudjelovali apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giuseppe Pinto i izaslanici drugih biskupskih konferencija: vojni ordinarij i podpredsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić i u ime Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda subotički biskup mons. Ivan Penzeš.

Pozdravljajući nazočne na početku zasjedanja nadbiskup Puljić podsjetio je na događaje od prošlog zasjedanja u travnju 2018., te prikazao glavne teme zasjedanja. Spominjući se dvadesete obljetnice beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca zazvao je njegov zagovor i zagovor svetog Ivana Pavla II., koji ga je proglasio blaženim u Mariji Bistrici 3. listopada 1998., da svojim zagovorom i blagoslovom prate sve stanovnike Lijepe Naše kako bi se u njoj ostvarivalo duhovno i materijalno blagostanje u prijateljstvu, bratstvu i ljubavi. Podsjetio je i na skorašnje proglašenje svetim blaženoga pape Pavla VI.

kojega je papa Franjo nazvao velikim, hrabrim i neumornim apostolom. Od tema sa zasjedanja izdvojio je planiranje susretâ tijekom skorašnjeg pohoda „Ad limina” te izvješća o dva velika obiteljska susreta, svjetskog u Dublinu i nacionalnog u Solinu.

U radnom dijelu zasjedanja biskupi su definirali pojedinosti svojega pohoda „Ad limina” koji će se dogoditi od 12. do 17. studenoga. Predviđeno je da se biskupi tijekom prvoga dana pohoda susretnu s papom Franjom. Potom će pohoditi pojedine Kongregacije, Vijeća i Urede Svete Stolice kao i rimske bazilike te Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima gdje će slaviti euharistijska slavlja.

Biskupi su upoznati s pojedinostima priprave i proslave Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji je 15. i 16. rujna održan u Splitu i Solinu. Susretu je prethodio cjelotjedni znanstveno, kulturno, duhovno, humanitarni program koji je okupio brojno sudionike. Na središnjem euharistijskom slavlju u nedjelju 16. rujna na Gospinom otoku u Solinu okupilo se oko 20000 vjernika iz svih hrvatskih biskupija i inozemstva. Susret je visoko ocijenjen i na nedavnoj zajedničkoj sjednici Vijeća HBK za život i obitelj s nadbiskupijskim povjerenicima za pastoral braka i obitelji na kojoj je detaljno analiziran. Istaknuto je kako će idućem trogodišnjem ciklusu obiteljskog pastorala naglasak biti stavljen na strije osobe, međugeneracijsku solidarnost te poslanje baka i djedova. Ciklus započinje nacionalnim studijskim danima za djelatnike u pastoralu braka i obitelji u travnju 2019., a svoj vrhunac imat će u četvrtom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Varaždinskoj biskupiji, u svetištu Predragocjene krvi Krstove u Ludbregu 2021.

Posebnu pozornost biskupi su posvetili nekim vjeronaučnim i katehetskim pitanjima. Biskupi su izvješteni da su načinjeni svi potrebni nastavni materijali iz vjeronauka kako u tiskanoj tako i u digitalnoj formi za eksperimentalnu provedbu kurikulne reforme u 74 osnovne i srednje škole, odnosno za projekt „Škola za život”, koje je zahtijevalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces izrade udžbeničkih materijala pratio je i rad na metodičkim priručnicima koji bi trebali biti zgotovljeni do početka studenoga. U tijeku je i edukacija u „virtualnim učionicama” vjeroučitelja koji sudjeluju u reformskom procesu. Prihvaćena je tema osmog pastoralno-katehetskog kolokvija za svećenike „Živjeti pomirenje. O sakramentu pomirenja u župnoj zajednici” koji će se održati 26. i 27. veljače 2019.

Na zasjedanju je usvojen statut Hrvatske katoličke mreže koja je objedinjujući Hrvatski katolički radio, Informativnu katoličku agenciju i Odjel novih medija nedavno započela s radom u zgradi Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru.

Na kraju zasjedanja, 11. listopada, članovi HBK susreli su se s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom koji se na poziv predsjednika HBK nalazi u posjetu Hrvatskoj. U srdačnom i otvorenom razgovoru biskupi su s vatikanskim gostom razmijenili mišljenja o aktualnim prilikama i izazovima s kojima se susreće Katolička Crkva kako u Hrvatskoj tako i diljem svijeta. Biskupi su dan prije, 10. listopada, sudjelovali na svečanoj akademiji na Hrvatskom katoličkom sveučilištu gdje je nadbiskup Gallagher održao predavanje u povodu 20. obljetnice potpisivanja Ugovora o gospodarskim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice te su zajedno s njim, nakon zagrebačkog susreta, pohodili Đakovo, 11. listopada poslijepodne, i ondje slavili svečanu euharistiju u đakovačkoj prvostolnici u povodu 10. obljetnice osnutka Đakovačko – osječke metropolije.

Predsjednici pojedinih tijela, Komisija, Vijeća i Odbora HBK podnijeli su redovita godišnja izvješća.

Na zasjedanju su donesene i odluke o pojedinim mandatima u tijelima HBK. Nakon umirovljenja hvarskog biskupa Slobodana Štambuka za novog predsjednika Vijeća HBK za misije imenovan je krčki biskup Ivica Petanjak. Za predsjednika Vijeća HBK za migrante imenovan je šibenski biskup Tomislav Rogić. Produžen je mandat predsjedniku Vijeća HBK za kulturu i crkvena kulturna dobra zadarskom nadbiskupu Želimiru Puljiću, predsjedniku Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Obnovljen je mandat i pročelniku Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral dr. Anti Crnčeviću.

Biskupi su dogovorili kalendar zasjedanja za iduću godinu. Izvanredno zasjedanje Sabora HBK bit će 23. siječnja 2019. Zajedničko zasjedanje članova HBK i BKBIH bit će 21. siječnja 2019. Proljetno, 58. zasjedanje Sabora HBK, održat će se od 14. do 16. svibnja 2019. Susret članova HBK s redovničkim poglavarima bit će upriličen 17. lipnja 2018., a izvanredno zasjedanje HBK 18. lipnja. Jesensko, 59. zasjedanje Sabora HBK, održat će se od 16. do 18. listopada 2019. u Zagrebu.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Susret ravnatelja katoličkih škola u Republici Hrvatskoj

Tiskovni ured HBK

Održana sjednica Povjerenstva HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Tiskovni ured HBK

Priopćenje sa XXV. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH

Tiskovni ured HBK