Priopćenje s 6. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

U Zagrebu je od 14. do 17. ožujka 1995. održano redovito plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedavanjem kardinala Franje Kuharica u nazočnosti posebnog izaslanika Svetog Oca, tajnika Kongregacije za evangelizaciju naroda, nadbiskupa Josipa Uhača, apostolskog nuncija Giulia Einaudia te izaslanika Talijanske biskupske konferencije Lorenza Bellonia, biskupa tršćanskog. Uz prisutne članove HBK na šestom redovitom saboru hrvatskih biskupa sudjelovali su i biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine: sarajevski kardinal Vinko Puljić, banjolučki biskup Franjo Komarica i mostarski biskup Ratko Perić, te subotički biskup Ivan Penzes.

U uvodnoj molitvi, kardinal Kuharić se sjetio i nedavno preminulog biskupa gradiščanskih Hrvata Stefana Laszla.

Nakon uvodnih riječi predsjednika HBK kardinala Kuharića i obavijesti o prispjelim dopisima i novostima, hrvatskim biskupima se obratio sarajevski kardinal koji je prisutne biskupe obavijestio o stanju u Bosni i Hercegovini kao i o glavnim točkama drugog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Članovi komisije HBK za rješavanje pitanja u odnosima Crkva-država, izvijestili su o svom radu od posljednjeg zasjedanja biskupske konferencije. Raspravljalo se o pitanju odnosa između Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, nacrtu zakona o braku, te prijedlogu teksta za sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske o odgoju i kulturnoj djelatnosti. Usvojen je prijedlog da se osnuje pravna komisija koja će biti od pomoći članovima HBK pri uređenju nekih bitnih pitanja u odnosima s Državom.

Predstojnik Vijeća za laike dao je izviješće o posljednjoj fazi priprema Studijskih dana koji će se održati u Zagrebu od 31. ožujka do 1. travnja ove godine na temu “Crkva, demokracija, opće dobro”.

Također je dano izvješće o pastoralu mladih. Biskupi su zaključili da je potrebno pristupiti detaljnijoj razradi planova po svim dijecezama za animiranje i bolje organiziranje mladih. Biskupi konstatiraju da su negativni utjecaji na mlade tako razorni da treba razmišljati kako mladež zaštititi od tih utjecaja.

Prvi dan zasjedanja Hrvatski biskupi i gosti HBK zaključili su svečanom koncelebriranom misom u katedrali koju je predvodio Papin izaslanik nadbiskup Josip Uhač.

Predstojnik Vijeća za nauk vjere i katehizaciju upoznao je biskupe sa stanjem vjeronauka u školi. Predočeni su statistički podaci glede pohađanja vjeronauka kako u osnovnim tako i srednjim školama, te stanje u župnoj katehezi i doradi, odnosno izradi novih katekizama i doradi novih programa za školski vjeronauk. Dosta vremena je posvećeno pitanju kako se postaviti prema uvođenju alternativnog predmeta “Etika i religija”. Biskupi smatraju da to zahtijeva ozbiljan studij.

U popodnevnim satima drugog dana zasjedanja zamjenik ministra inozemnih poslova Republike Hrvatske gospodin dr. Ivo Sanader, obavijestio je prisutne biskupe o razgovorima i situaciji glede mandata UNPROFOR-a u Hrvatskoj.

Na kraju drugog dana zasjedanja okupljeni biskupi pošli su na službeno otvaranje nuncijature kojom prilikom je posebni papinski izaslanik nadbiskup Josip Uhač blagoslovio kapelu Majke Božje Bistričke.

S temom pošasne opasnosti droge, okultizma, spiritizma i magije u Hrvatskoj, biskupe su upoznali aktivni i stručni crkveni djelatnici na tom području: o. dr. Joško Srdanović, s. Ancila i sestra Elvira iz Italije. Biskupima su predočene porazne statistike korištenja droga medu hrvatskom mladeži i ukazano je na upravo alarmantnu rasprostranjenost okultizma, magije i vraćanja sirom Hrvatske. Istaknuta su iskustva s liječenjem narkomanije i istaknuto da je medicina gotovo bespomoćna, jer je droga samo simptom razorena života i pomanjkanja vrednota. Jedino sredstvo odvikavanja i liječenja je vjera i povratak na temeljne kršćanske vrednote. Talijanska sestra Elvira je iznijela glavne smjernice i metodologiju svoga rada s narkomanima i dovela dva izliječena mladica koji su okupljenim biskupima govorili o mukama kroz koje prolaze narkomani. Zanimljiva je činjenica da mladi najviše uče o zazivanju duhova putem televizijskih emisija i “horor” filmova. Biskupi su po tko zna koji puta istakli da uočavaju težinu problema droge, kao i duhovnu i psihičku opasnost okultizma, te zauzeli stajalište da je potrebno uputiti glas osude protiv svih institucija, sredstava i pojedinaca koji na bilo koji način narušavaju moralne i vjerske vrednote u mladom narastaju hrvatskog naroda. Razorne su neke emisije na televiziji, istakli su biskupi. Razorno je također upućivanje mladih na seksualni život bez ikakvih etičkih normi, kao sto je to učinjeno jednom brošurom koja je razdjeljivana po školama. Također biskupi osuđuju zlouporabu liturgijskih znakova u razne profane svrhe, te zlouporabu i profanaciju štovanja svetih kao sto je učinjeno prigodom Martinja, Valentinova i Poklada, te javno izrugivanje Svetog Oca i ostalih naših vrednota. Sve gore navedeno, hrvatski biskupi shvaćaju kao napad na dostojanstvo, liturgiju i štovanje svetih. Također su upućene primjedbe na neke polemike i novine u kojima neke osobe koje se predstavljaju pripadnicima katoličke vjere, zastupaju destruktivna kršćanska načela u poimanju slobode i morala.

Na ovom zasjedanju je odlučeno da će se 75. rođendan Svetog Oca u crkvama sirom Hrvatske obilježiti 18. svibnja ove godine sv. Misom na njegovu nakanu.

Potom je govoreno o potrebi izrade novog šematizma. Dogovoreno je da će se čim prije pristupiti prvoj fazi prikupljanja podataka o svim crkvenim institucijama u Hrvatskoj (i Bosni i Hercegovini).

Predočena su također izvješća pročelnika pojedinih vijeća HBK o radu i djelovanju. Potvrđeni su statuti: Vijeća HBK za Ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, a biskupi su pregledali statute Hrvatskoga vjerskog društva medicinskih sestara i tehničara i Statut molitvene zajednice Mir i potvrdili ih u skladu sa Zakonikom crkvenog prava, kao privatna vjernička društva u Crkvi. Posebnu pažnju biskupi su posvetili temi svećenika u javnim medijima. Ukoliko svećenik i bez posebnog mandata nastupa u medijima onda je osobno odgovoran za ono sto govori i očekuje se da govori u skladu sa svojim pozivom, zaključili su hrvatski biskupi.

Predsjednik Hrvatskog Caritasa prelat mons. Vladimir Stanković izvijestio je biskupe o radu Hrvatskog Caritasa u 1994. godini.

U razgovoru o poboljšanju informativnog djelovanja u našoj Crkvi, pokazala se posebna potreba da s radom započne tiskovni Ured pri tajništvu HBK. Hrvatski biskupi su s ovog zasjedanja uputili proglas Crkvi u Hrvata povodom hrvatskoga nacionalnog hodočašća u Loreto 20. svibnja ove godine i očekuju odaziv kod hrvatskih vjernika.

Tajništvo HBK

print

Povezane objave

Priopćenje s 41. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje sa 61. zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Priopćenje s 34. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK