s. Ivana Margarin imenovana ravnateljicom Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj

Dekretom Kongregacije za evangelizaciju naroda u Rimu od 15. lipnja 2021. nacionalnom ravnateljicom Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje (2021.-2026.) imenovana je s. Ivana Margarin, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka drugog petogodišnjeg mandata dosadašnjeg nacionalnog ravnatelja PMD-a vlč. Antuna Štefana, svećenika Varaždinske biskupije.

Nova ravnateljica PMD-a, s. Ivana rođena je u Karlovcu gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju nakon koje je 2001. stupila u samostan Družbe Kćeri Božje ljubavi. Prve zavjete položila je 2006., a doživotne 2011. Diplomirala je talijanski jezik i književnost te informacijske znanosti, smjer arhivistika 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. tajnica je Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi i odgojiteljica juniorki. U službama koje je do sada vršila i koje vrši u duhu Majke Franziske Lechner, utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi s. Ivana njeguje misionarski duh koji će u novoj službi još više doći do izražaja.

print

Povezane objave

Susret predsjednika CEC-a s članovima Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

Tiskovni ured HBK

Stručni skup za tajnike i računovođe katoličkih škola

Tiskovni ured HBK

Imenovan novi generalni tajnik COMECE-a

Tiskovni ured HBK