s. Ivana Margarin imenovana ravnateljicom Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj

Dekretom Kongregacije za evangelizaciju naroda u Rimu od 15. lipnja 2021. nacionalnom ravnateljicom Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj za petogodišnje razdoblje (2021.-2026.) imenovana je s. Ivana Margarin, redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka drugog petogodišnjeg mandata dosadašnjeg nacionalnog ravnatelja PMD-a vlč. Antuna Štefana, svećenika Varaždinske biskupije.

Nova ravnateljica PMD-a, s. Ivana rođena je u Karlovcu gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju nakon koje je 2001. stupila u samostan Družbe Kćeri Božje ljubavi. Prve zavjete položila je 2006., a doživotne 2011. Diplomirala je talijanski jezik i književnost te informacijske znanosti, smjer arhivistika 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. tajnica je Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi i odgojiteljica juniorki. U službama koje je do sada vršila i koje vrši u duhu Majke Franziske Lechner, utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi s. Ivana njeguje misionarski duh koji će u novoj službi još više doći do izražaja.

print

Povezane objave

Predsjednik Hrvatskog Caritasa biskup Radoš posjetio potresom stradalo područje

Tiskovni ured HBK

Poruka biskupa Petanjka za Svjetski dan misija 2020.

Tiskovni ured HBK

Oproštajna misa nuncija Pinta

Tiskovni ured HBK