Sjednica Odbora HBK za pastoral osoba lišenih slobode

Sjednica Odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral osoba lišenih slobode pod predsjedanjem apostolskog administratora Križevačke eparhije mons. Milana Stipića održana je u utorak, 10. prosinca 2019., u sjedištu HBK u Zagrebu. Nazočni su bili svećenici koji vrše dušobrižništvo osoba lišenih slobode u različitim kaznenim ustanovama u Republici Hrvatskoj Luka Lučić, Nikola Majcen, Ivan Topolnjak, Mladen Cikač, Ilija Tipurić, Dejan Toth, Paul Karim i Slavko Starčević,

U prvom dijelu nakon uvodne molitve i pozdravnih riječi mons. Stipića članovi Odbora iznijeli su svoja iskustva u pastoralnom radu sa zatvorenicima te poteškoće s kojima se susreću. Svi su potvrdili iskustvo o dobroj suradnji s upravnim tijelima kaznenih ustanova. Istaknuto je kako se radi o vrlo zahtjevnom i hvalevrijednom pastoralnom djelovanju, ali da je zbog pomanjkanja svećenika teško pokriti sve potrebe. Stoga su izneseni neki poticaji kako unaprijediti pastoral osoba lišenih sloboda. U tome smislu predloženo je da se zatvorenicima učini što dostupnijom duhovna literatura te da bi trebalo svećenicima koji djeluju u tim ustanovama omogućiti dodatnu edukaciju kako bi bili osposobljeni prepoznati njihove poteškoće i na njih adekvatno odgovoriti:

Svi nazočni jednoglasno su zaključili da je pastoral osoba lišenih slobode vrlo važan s obzirom da su te osobe na marginama društva i prolaze dramatično životno iskustvo. Crkva treba prepoznati važnost pastoralnoga rada s tim osobama jer se uz te osobe često vezuju i nesređene obiteljske situacije izvan samih ustanova.

print

Povezane objave

Pismo novog nuncija predsjedniku HBK

Tiskovni ured HBK

Mons. Ante Jozić imenovan nuncijem u Bjelorusiji

Tiskovni ured HBK

Priopćenje sa 66. zasjedanja Sabora HBK-a

Tiskovni ured HBK