Vijeće HBK za nauk vjere objavilo dokument o pandemiji i potresu

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere objavljuje dokument-pobudnicu „Pandemija i potres – poziv na obraćenje“. Time Vijeće želi iz duhovno-teološke perspektive dati svoj doprinos pitanju kako se kao vjernik odnositi prema situaciji pandemije i potresa, koji su duboko potresli dosadašnje životne sigurnosti i prouzročili dalekosežne posljedice kako za pojedinoga čovjeka i njegovu obitelj tako za Crkvu i društvo.

U dokumentu-pobudnici Vijeće se najprije osvrće na krive slike Boga kojima se tumači sadašnje stanje nevolje te obrazlaže koju važnost ima sam čovjek i njegovo djelovanje za prisutnost nevolja i patnji u svijetu. Vijeće želi poslati poruku nade da Bog ne napušta čovjeka u njegovim patnjama nego mu u nedokučivoj tajni svoje ljubavi trajno nudi svoju zaštitu i spasenje. Konačno, Vijeće u svome dokumentu potiče da prevladamo strahove i jačamo se u vjeri, predlaže na koji način možemo izgraditi svoj duhovni imunitet, te poziva da vrijeme krize preokrenemo u priliku za obraćenje Bogu i promjenu vlastita života.

print

Povezane objave

Pozdravni govor nadbiskupa Kutleše na početku 67. zasjedanja HBK-a

Tiskovni ured HBK

Crkva ne može biti indiferentna kad je u pitanju čovjek i njegovo vječno spasenje

Tiskovni ured HBK

Započelo 24. zajedničko zasjedanje HBK i BKBiH

Tiskovni ured HBK