Apel za vode kršćanskih ustanova, udruga i pojedinaca političkim i državnim institucijama republike Hrvatske i hrvatskoj javnosti

Tiskovni ured HBK

U povodu Svjetskog dana voda, 22. ožujka 2006. godine, Franjevački institut za kulturu mira, Franjevački svjetovni red, Komisija »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatski Caritas, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i ostali sudionici radnog skupa održanog 21. ožujka 2006. u Zagrebu, upućuju apel političkim i državnim ustanovama i cijeloj hrvatskoj javnosti o važnosti očuvanja voda i etičkog upravljanja vodnim resursima u Republici Hrvatskoj, jer voda je opće nacionalno dobro, a njezina raspodjela pokazatelj je socijalne pravde u svakom društvu.

Zabrinuti zbog dosadašnjih negativnih iskustava u procesu privatizacije u Hrvatskoj, upozoravamo kako bi Hrvatska, opterećena inozemnim dugom i uz pritisak međunarodnih institucija, mogla donijeti ishitrena zakonska rješenja vezana i uz privatizaciju sustava opskrbe vodom.

Pravo na vodu neodjeljivo je od prava na život. Voda jest svjetski strateški gospodarski resurs, ali prvenstveno – ljudsko pravo. Budući da je opće dobro, cijena vode za osnovne životne potrebe ne smije biti u službi stvaranja profita, a opskrba vodom ne smije biti uvjetovana platežnom moći pojedinca.

Budući da Hrvatskoj predstoje pristupni pregovori s Europskom unijom o vodama, upozoravamo na poštivanje načela opreznosti i proaktivnoga transparentnog upravljanja vodnim resursima.

Svjesni važnosti informiranja javnosti o svim aspektima te problematike, kao i zbog odgovornosti pred Bogom za sve stvoreno, pa tako i za vodu, želimo i mi preuzeti odgovornost za zaštitu životnog dara vode.

U Zagrebu, 21. ožujka 2006.

Hrvatski Caritas

Franjevački institut za kulturu mira

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK

Franjevački svjetovni red

Komisija »Iustitia et pax« HBK