Blaženi Ivan Merz

Tiskovni ured HBK
laik, (Banja Luka 16. prosinca 1896. – 10. svibnja 1928.)

Vjernik laik, katolički intelektualac i apostol hrvatske mladeži Ivan Merz rođen je 16. prosinca 1896. u Banjoj Luci, gdje je 16. prosinca 1914. godine završio gimnaziju. Nakon tromjesečnog boravka u Vojnoj akademiji započeo je studij u Beču, koji je prekinuo zbog I. svjetskog rata. Pozvan je u vojsku i poslan na talijansko bojište gdje je ostao do 1918. godine.

Nakon završetka rata nastavio je studij književnosti u Beču (1919-1920), koji je dovršio u Parizu (1920-1922). U Zagreb je došao 1922. godine, gdje je bio profesor francuskoga i njemačkog jezika na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je 1923. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu disertacijom o utjecaju liturgije na francuske pisce.

Razmišljanjem, studijem, a osobito kroz ratna stradanja i patnje došao je do iskrenog obraćenja Bogu i uvjerenja o istinitosti katoličke vjere. Svoj je život posvetio Isusu Kristu, načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Aktivno je radio na odgoju hrvatske mladeži u katoličkoj organizaciji “Hrvatski Orlovski Savez”, kojoj je dao geslo “Žrtva – Euharistija – Apostolat” i u koju je uveo načela papinske Katoličke Akcije. Premda mlad i kao laik smatran je “stupom Crkve” u Hrvatskoj.

Zalagao se također za liturgijsku obnovu. Potpuno odan Crkvi i Papi, Merz je bio čovjek žive vjere, iskrene molitve, samoodricanja, dnevne pričesti, adoracije, predanog trpljenja, široke naobrazbe, blizak ljudima te je svakom čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života, na glasu svetosti. Na samrti je prikazao život Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj, a posmrtni ostaci preneseni su 1977. godine u Baziliku Srca Isusova u Zagrebu, kamo je za života svakodnevno dolazio na misu. Postupak za njegovo proglašenje blaženim vodio se 44 godine, a pokrenuo ga je 1958. zagrebački nadbiskup Franjo Šeper. Dekret o njegovim herojskim krepostima proglašen je u Vatikanu 5. srpnja 2002. godine, a postupak za beatifikaciju dovršen je 20. prosinca iste godine, kad je proglašen i Dekret o čudu po njegovu zagovoru.

Papa Ivan pavao II. proglasio ga je blaženim 22. lipnja 2003. u Banja Luci.

Ivan Merz prvi je vjernik laik Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara