Izjava o aktualnim događanjima u javnom životu Hrvatske

Tiskovni ured HBK

Na sastanku u Zagrebu 3. ožujka ove godine u Komisiji »Iustitia et pax« Biskupske konferencije Jugoslavije razmatrano je više tekućih pitanja iz njezina djelokruga, među kojima i neka najnovija događanja u javnom životu Hrvatske. S tim u svezi Komisija smatra potrebnim priopćiti javnosti sljedeće:

1.    Komisija pozdravlja sve demokratske napore sadašnjega trenutka u Hrvatskoj, ma odakle oni dolazili. Vidljivim plodom tih napora smatra ustanovljenje i stupanje na javnu pozornicu različitih političkih snaga u obliku novih društava, stranaka i pokreta.

2.    Prirodno je da nakon desetljeća jednopartijskoga političkog i ideološkoga monizma, na počecima novoga pluralističkoga demokratskoga puta, s raznih strana izbijaju na vidjelo, ponegdje i u strastvenu obliku, istodobno brojni novi zahtjevi, sučeljavanja i preispitivanja ranije nedodirljivih područja uključivši i temelje zasade, oblike i okvire skupnoga javnog života. Komisija smatra da su sva ta događanja unutar legitimnih demokratskih napora, sve dok se ne propagira mržnja, osveta, isključivost, nasilje i slično, i dok se ne poriču jednaka prava drugoga.

3.    Usred tih napora ipak su se u najnovije vrijeme očitovali i neki postupci iz naslijeđenoga stanja koji izazivaju zabrinutost. Posebno spominjemo ove:

·       ponovno posezanje za rječnikom i metodama iz arsenala političkih procesa gdje se ljudi love za riječ, etiketiraju i unaprijed osuđuju po logici verbalnog delikta;

·       izravno zadiranje službene vlasti u stranačke izjave, programe i predizborno stranačko razračunavanje, uz više ili manje izravnu potporu sredstava javnog priopćavanja po naslijeđenoj shemi služenja vladajućoj partijskoj politici;

·       oživljavanje metode zastrašivanja umjesto jačanja povjerenja u demokraciju, slobodu, zrelost i odgovornost građana.

4.    Komisija poziva sve političke snage:

·       da se odviknu nastupati jednostavno u ime naroda prije negoli njihov legitimitet u tom smislu bude provjeren slobodnim izborima;

·       da sučeljavanjem svojih partijskih opcija i interesa ne dovode u pitanje opće dobro i mogućnost svenarodnog izmirenja, sporazumijevanja i moralnog ozdravljenja;

·       da u prosuđivanju krucijalnih činjenica naše složene skupne povijesti, koje ne može biti isključivo pravo niti jedne partije, stranke, ni vlasti, postupaju mirno, promišljeno, na temelju provjerenih argumenata; kod toga Komisija ipak smatra nužnim i opet potaknuti »sve vjernike Katoličke crkve i druge ljude neka se ne daju zarobiti prošlošću, nego neka s pouzdanjem, hrabro i odgovorno sudjeluju u javnom životu na političkom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom području kako bismo napredovali u utvrđivanju demokracije, poštivanju ljudskih prava i sve većem općem dobru« (Izjava ove Komisije od 26. siječnja 1990. godine).

U Zagrebu, 3. ožujka 1990.

Komisija »Iustitia et pax« BKJ