Izjava o deložacijama

Tiskovni ured HBK

Slučajevi deložacija, odnosno izbacivanja iz stanova mnogih obitelji, kako u Zagrebu tako i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj, uznemiruju javnost i postavljaju pitanje kršćanskoj savjesti. Obavljajući svoje poslanje, ova Komisija smatra potrebitim ponajprije istaknuti osnovna načela na koja se treba oslanjati u rješavanju tih slučajeva:

  1. Pravo na stan, jedno od temeljnih ljudskih prava, mora biti zaštićeno državnim zakonima na temelju Ustava.
  2. Ako na temelju pravednoga zakona postoje razlozi da se nekoga iseli iz stana u kome stanuje, takvo iseljenje mora biti plod sudske odluke. Bez sudske odluke postupati samo na temelju administrativnih odredbi znači mogućnost gaženja prava, samovolju i nasilje.
  3. Zakonita odluka o iseljenju iz jednoga stana nužno mora uključiti i rješenje da se iseljenima osigura drugi stan. Zakon koji bi dopuštao izvršenje iseljenja bez sudske odluke i bez osiguranja drugog stana, bio bi nepravedan i protučovječan.
  4. Kazni podliježe samo krivac kojemu se krivnja dokaže zakonitim sudskim postupkom. Bez takve pojedinačne sudske odluke nitko ne smije biti progonjen zbog možebitne pripadnosti drugoj naciji, vjeroispovijesti ili političkoj stranci. Osumnjičiti nekoga da je on osobno ili koji član njegove obitelji djelovao protiv interesa hrvatske države pa mu na temelju takve sumnje oduzimati pravo na stan ili mu priječiti da stan u predviđenom roku otkupi, znači postupati protiv Ustava i zakona.
  5. Ljudi koji su doista zaslužni u obrani domovine ne smiju se pozivati na te zasluge da bi si osigurali stan nasilnim izbacivanjem druge obitelji iz stana. Zasluge u obrani domovine ne mogu opravdati nasilje i bezakonje u toj domovini.

U svjetlu iznesenih načela treba obustaviti izvršenje naumljenih deložacija. Svaki dosadašnji slučaj treba iznova ispitati i uspostaviti pravednost. Treba također preispitati zakon i druge odredbe po kojima se dosad obavljaju takve deložacije. Crkva pak kao učiteljica morala i u ovom je slučaju dužna ispuniti svoje služenje zajedničkom dobru. Takvim postupcima ne samo da se ugrožavaju temeljna prava određenih građana, nego i međunarodni ugled Republike Hrvatske kao demokratske i pravne države.

U Zagrebu, 30. rujna 1994.

mons. Marko Culej

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK