Izjava o zaštiti dostojanstva štićenika i djelatnika u dječjim domovima u Hrvatskoj

Tiskovni ured HBK

Komisija »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije izjavljuje da pomno prati događanja oko navodnog zlostavljanja djece u Caritasovu, ali i u drugim domovima za djecu.

Djeci koja su ostala bez odgovarajuće roditeljske skrbi i zbrinuta su u domovima uskraćeno je njihovo pravo na život u obitelji, kao i sigurnost i toplina obiteljskog doma. Mnoga od njih smještena su u dom nakon traumatizirajućih iskustava u vlastitim obiteljima, čija su česta posljedica poremećaji u ponašanju, za koje je djeci potrebna odgovarajuća psihosocijalna pomoć.

Upozoravamo da napisi u medijima koji napadaju dostojanstvo cijele struke socijalne i karitativne skrbi ne koriste nikome. Socijalna skrb na državnoj razini je, osobito u području obiteljske zaštite, već dugo zapostavljana i nedovoljno razvijana zbog raznih objektivnih razloga, ali i zbog nedovoljne prepoznatljivosti njezine društvene važnosti.

Velika većina stručnjaka i udomiteljskih obitelji, koje djeci pokušavaju nadomjestiti vlastitu obitelj u raznim oblicima javne skrbi, rade u neodgovarajućim materijalnim uvjetima, s nedostatnom psihosocijalnom podrškom za djecu, ali ipak stručno, savjesno, požrtvovno i s puno ljubavi skrbe o štićenicima. Nažalost, točno je da pojedinci nisu do kraja spremni odgovoriti zadaći koja zahtijeva veliki stupanj odricanja.

Oštro osuđujemo svako kršenje prava djece, nasilje nad djecom, a osobito tjelesno i duševno zlostavljanje te zapuštanje djece, kao i povredu ljudskog dostojanstva djeteta. Pridružujemo se zaključcima Biskupskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije da se što prije ustanove sve bitne činjenice.

Pozivamo cjelokupnu javnost, a osobito odgovorne osobe, da stvaraju pozitivno okruženje za poboljšanje cjelovite zaštite djece koja su bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pozivamo sve da iznesu istinu, ali i da se suzdrže od neutemeljenog vrijeđanja časti i ugleda onih koji vrijedno skrbe o djeci. Na taj se način i umanjuju mnoga dobročinstva koja je ta ista struka činila i čini malenima, nemoćnima, svima potrebnima. Riječ je o dostojanstvu djelatnika u dječjem domu koje, zajedno s dostojanstvom djece, također treba zaštititi.

Mnogi karitativni djelatnici nisu zaboravili Kristove riječi: »što god ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili« (Mt 25, 40), pa im se treba pridružiti, ali im i pomoći da i dalje čine dobro.

U Zagrebu, 9. svibnja 2005.

mons. Vlado Košić

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK