Izjava povodu otkazivanja produženja mandata UNPROFOR-a u RH

Tiskovni ured HBK

Država Hrvatska u svojim međunarodno priznatim granicama već dulje ne može uspostaviti pravni poredak na cjelokupnom teritoriju. Dužnost je pak državne vlasti brinuti se i braniti građanska i ljudska prava svih svojih državljana.

Već više godina ima u Hrvatskoj više od tristo tisuća prognanika i izbjeglica, koji se ne mogu vratiti u svoje domove na okupiranim područjima, te su im na taj način uskraćena sva ljudska i građanska prava. Prognanici zbog toga gube strpljenje i padaju u očaj.

Činjenica je da UNPROFOR za svojega mandata ništa nije učinio da se omogući povratak prognanika i izbjeglica u svoje domove, nego se i nadalje na okupiranom teritoriju Republike Hrvatske, pod njegovom kontrolom, nastavlja etničko čišćenje nesrpskog stanovništva, čak ubijanje mirnih građana.

Komisija »Iustitia et pax«, priznavajući autonomiju političkih vlasti, smatra da je i Crkva dužna pridonositi u svakoj državi uspostavi pravde i mira (usp. GS 76). Stoga smo uvjereni da odluka Predsjednika Republike i Hrvatskog sabora o otkazivanju produženja mandata UNPROFOR-u pridonosi uspostavljanju mira i ljudskih prava svih građana Republike Hrvatske, a napose prognanika i izbjeglica, kako bi se mogli vratiti u svoje domove.

Ta je odluka i poziv međunarodnoj zajednici i svim odgovornim čimbenicima u svijetu da sa svoje strane sve poduzmu kako bi se mirnim putem prekinula okupacija hrvatskog teritorija i zajamčila sva ljudska i građanska prava svim građanima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.

U Zagrebu, 16. siječnja 1995.

mons. Marko Culej

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK