Izjava s prvog susreta biskupa HBK i BK BiH

Tiskovni ured HBK

U Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu održan je 25. siječnja 1999. godine susret biskupa Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Raspravljajući o središnjoj temi susreta, biskupi iz Bosne i Hercegovine upoznali su biskupe iz Hrvatske s teškim stanjem Katoličke Crkve u toj zemlji. Međunarodna zajednica proglasila je prošlu godinu godinom povratka. Umjesto očekivanog procesa povratka prognanika i izbjeglica iz tamošnjih biskupija, zbog političkih, gospodarskih i sigurnosnih razloga mnogi vjernici koji su izdržali sve strahote rata prisiljavaju se na sustavno iseljavanje. Suočeni s ovim dramatičnim stanjem biskupi obiju Konferencija još jedanput su istaknuli važnost opstanka Katoličke Crkve kao i samog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za utvrđivanje trajnog i pravednog mira. Zato traže od predstavnika međunarodne zajednice, koji u toj zemlji donose glavne odluke, da u ime pravde pomognu ostanak i povratak svih prognanih bez obzira na njihovu vjersku i narodnu pripadnost ili kraj iz kojeg su prognani. Od odgovornih i legitimno izabranih predstavnika hrvatskog naroda u BiH traže da zbog budućnosti hrvatskoga naroda u cjelini, a u skladu s preuzetim obvezama, štite opstojnost Hrvata u svim dijelovima te zemlje njihovih pradjedova. Sve strukture društvenog i političkog života u Republici Hrvatskoj pozivaju da ih u tome, u granicama svojih zakonskih mogućnosti i međunarodnih normi, svesrdno pomažu.

Biskupi izražavaju svoju blizinu i duboku solidarnost sa svima onima koji su bili prisiljeni napustiti svoj rodni kraj i potiču ih da ne izgube nadu i vjeru u Božju Providnost. Svjesni svoje odgovornosti pred poviješću i dosljedni svojim stavovima tijekom cijeloga minulog rata i nakon njega, pastiri Crkve potiču katoličke vjernike da koriste svoje pravo na povratak te da u svojim sredinama nastoje svjedočiti katoličku vjeru kako su to kroz duga stoljeća samoprijegorno činili njihovi pređi. S istom odgovornošću i ljubavlju biskupi se obraćaju napose svećenicima, redovnicima i redovnicama da se ne umore u nastojanju da prognanicima, izbjeglicama i iseljenicima pomognu oko povratka.

Ovo teško stanje zahtijeva i sasvim konkretnu solidarnost među vjernicima te biskupi pozivaju katolike u Hrvatskoj i u inozemstvu da na različite načine, a osobito kroz kumstvo između pojedinih župa i misija, pridonesu u stvaranju uvjeta za povratak.

Osjećajući još uvijek svu težinu posljedica rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, biskupi s tjeskobom prate izvještaje koji ovih dana stižu o sukobima na Kosovu te izražavaju svoju solidarnost sa svim žrtvama nasilja.

Svojom molitvom biskupi podupiru sva nastojanja u zaštiti temeljnih prava i sloboda svih ljudi i naroda u ovomu dijelu Europe te njihovu nadu i budućnost polažu u ruke Boga Gospodara povijesti.

 

Zagreb, 25. siječnja 1999.

 

U ime biskupa                                                                            U ime biskupa

Hrvatske biskupske konferencije                                           Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Josip Bozanić, v.r.                                                                     Vinko kard. Puljić, v.r.

predsjednik HBK                                                                        predsjednik BK BiH