Izjava u povodu Dana života 4. veljače 2001.

Tiskovni ured HBK

U povodu Dana života, a potaknuta aktualnim prilikama i procesima u hrvatskom društvu, Komisija »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije obraća se javnosti sljedećom izjavom:

  1. Podupiremo javna zauzimanja za peticije kojima se zahtijeva promjena onih zakonskih odredbi na temelju kojih su smanjena primanja majki roditeljica, te pozivamo mjerodavne vlasti da se ne ogluše na te opravdane pozive. Žalimo što državne vlasti nisu bile osjetljivije za višekratna dobronamjerna očitovanja iz Katoličke crkve o tom pitanju prije donošenja tih odredbi, no nadamo se da će ta nedomišljena i dalekosežno štetna odluka ne samo u najskorije vrijeme biti ispravljena, nego da će joj slijediti i dugoročni plan prevladavanja teške demografske krize u našoj zemlji, nad kojom se svaki građanin mora ozbiljno zamisliti. Nema prečeg zadatka od toga, jer ni o čemu ne ovisi toliko naša pojedinačna i zajednička budućnost kao o obiteljima koje će biti spremne i u mogućnosti rađati nove članove društvene zajednice. Teško društvu u kojem grobari imaju više posla od primalja!
  2. U okolnostima sve zaoštrenije gospodarske krize i sve nepovoljnijih socijalnih prilika obitelji s više djece, potičemo državne vlasti da nađu načina da se tim obiteljima djelotvorno pomogne, primjerice pri zapošljavanju, omogućavanju školovanja djece iz takvih obitelji, te izdašnijom socijalnom pomoći. Neka se nanovo preispita ponovno uvođenje instituta majke odgojiteljice. Potičemo i vjerničke zajednice da posredstvom župnih Caritasa ili izravno još zauzetije pomažu takvim obiteljima.
  3. Premda je zakoniti brak jedino naravno mjesto rađanja ljudskog života, upozoravamo na etičku nedopustivost zakonskih odredbi po kojima bi udovice, koje bi rodile, izgubile pravo na obiteljsku mirovinu jednako kao kad bi sklopile novi brak. Takvom odredbom država bi te žene koje bi začele izravno poticala na pobačaj kako ne bi ostale bez obiteljske mirovine.
  4. Pozivamo državne vlasti da se puno angažiranije zauzmu za ljudska prava i dostojanstvo osoba izbjeglih iz Bosne i Hercegovine te Kosova, koje su smještene u privatnim kućama u Hrvatskoj, a više se ne mogu vratiti u svoje domove. Te obitelji, kojih se sada svi odriču, u najnezavidnijoj su socijalnoj situaciji, tako da ih sve više doslovno gladuje. Ne možemo se pomiriti s pojavom da bi itko u našoj zemlji morao gladovati, da bi mu život bio ugrožen – jer nema ništa za jelo. U sukobu političkih opcija i ugroženosti ljudskog života prednost ima ljudski život. Pridružujemo se zajedničkom pozivu katoličkih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine te potičemo i vjerničke zajednice da izravno pomognu tim egzistencijalno ugroženim ljudima. Pozivamo također odgovorne u Republici Hrvatskoj da se aktivnije zauzmu za opstanak i dostojne uvjete života pripadnika hrvatskog naroda u BiH, u skladu s ustavnim odredbama Republike Hrvatske i međunarodnog prava.
  5. Život u Hrvatskoj na osobit je način ugrožen u stotinama tisuća nezaposlenih hrvatskih građana. Pozivamo javnu vlast, hrvatske političare i medije, da se prestanu baviti politikanstvom i međusobnim optuživanjem. Hrvatski građani traže brze, sustavnije i učinkovitije rješavanje problema nezaposlenosti i brojnih problema vezanih uz nezaposlenost i prilike života koje se u vremenu globalizacije naglo mijenjaju. Pozivamo sve javne čimbenike da se bore za život, i u novim uvjetima, za kulturu života u Hrvatskoj.

U Zagrebu, 29. siječnja 2001.

mons. Ivan Milovan

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK