Izjava u povodu izbora za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora

Tiskovni ured HBK

Vrijeme izbora za građane, tako i građane vjernike, vrijeme je razmišljanja i odlučivanja o budućnosti političkih, gospodarskih, kulturnih, socijalnih i ukupnih društvenih odnosa, pa i o budućnosti hrvatske države. Stoga izborno vrijeme zahtijeva od svih, kako od osoba koje se žele natjecati za mjesto u Zastupničkome domu Hrvatskoga državnog sabora tako i od građana s pravom glasa, ozbiljno, odgovorno i pošteno sagledavanje sadašnjih zajedničkih društvenih prilika, kao i utiranje putova za rješavanje socijalnih problema, za produbljenje i intenziviranje procesa demokratizacije te za učinkovitije promicanje općeg dobra naroda i svakog pojedinca.

Premda je u našoj zemlji višestranačje zaživjelo, sudeći prema činjenici političke isključivosti, u našem društvu još uvijek nije prevladana paradigma staroga, netolerantnoga i monopolističkoga mentaliteta koji onemogućuje razvoj društvenog života na etičkim načelima i na neprijepornim, trajnim vrijednostima kao što su: dostojanstvo čovjeka, pravda, solidarnost, istina, sloboda i suradnja. Budući da se zdravo društvo u kojem ima uvjeta da se svaki građanin razvija u cjelovitoj ljudskosti može izgraditi samo uz uvjet poštivanja etičkih načela i tih trajnih vrijednosti, građani vjernici stoje pred nezaobilaznim izazovom ustanoviti i svoje povjerenje dati onim kandidatima koji doista na tim temeljima žele izgrađivati budućnost hrvatskog društva. Oslobađanje od staroga, isključujućeg mentaliteta svojstvenog bivšem ideologiziranom i jednopartijskom poretku, žurna je zadaća za sve nositelje društvenih funkcija i službi, za članove svih udruga, kao i za sve građane, pojedince, koji još nisu izgradili svoju svijest za život u pluralizmu, tolerantnosti i poštivanju drugih i drukčijih.

Nakon iskustva i posljedica Domovinskog rata, te nakon dosadašnjeg stanja tranzicije iz totalitarnog poretka i planskog gospodarstva u demokratski poredak i socijalno-tržišno gospodarstvo, predstojeći izbori imaju osobito veliku važnost. Radi općeg dobra trebali bismo na odgovorne položaje dovesti ljude koji su spremni sve, ili što je moguće više, učiniti da se, s poštovanjem pravednosti i pravednoga pravnoga poretka, počnu odlučnije rješavati teški problemi unutarnjih dugovanja, nezaposlenosti, siromašenja sve širih slojeva građana, posustalosti u produktivnosti i drugih pojava krize. Hrvatskoj su ovoga trenutka potrebni ljudi s vizijom koji će okupiti sve pozitivne snage i omogućiti im da po mjeri svoje sposobnosti, stručnosti i poštenja sudjeluju u obnovi i izgradnji zdravog društva, koji će razvijati suradnju i sve bolje odnose s drugim narodima i državama, koji neće svoj položaj shvatiti kao priliku za ostvarivanje posebnih osobnih ili grupnih interesa.

Vjernici su, dakako, pozvani sudjelovati u predstojećim izborima – bilo da se kandidiraju, bilo da samo biraju – jer je to jedan od najdjelatnijih i najočitijih načina sudjelovanja u odgovornosti za zajedničko dobro naroda i svih građana naše zemlje. Takva moralna zauzetost utemeljena je u socijalnom nauku Crkve i postaje viši stupanj ljubavi prema bližnjemu. Sudjelovanje u izborima je građanska i vjernička dužnost, pa bi zaista trebalo prevladati sve napasti ravnodušnosti, nepovjerenja i eventualnog straha, te izaći na izbore i glasovati po svojoj osobnoj savjesti za stranke i kandidate čiji su programi u skladu s etičkim i moralnim načelima vjernika, kako u društvenom tako i u obiteljskom i osobnom životu.

Komisija »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije poziva sve koji su odgovorni i uključeni u organizaciju i provedbu izbora da se maksimalno potrude kako bi predstojeći izbori bili doista pošteni: da se omogući ravnopravno predizborno natjecanje, napose u sredstvima javnog priopćavanja koja djeluju na čitavom teritoriju države, te da se poštuju tajnost i stvarni rezultati glasovanja. Komisija poziva odgovorne da postojeće izbore održe u skladu s međunarodnim konvencijama i europskim demokratskim standardima, vodeći računa da službena povjerenstva i nadzorne kontrole izbora budu mješovito strukturirani. Komisija »Iustitia et pax« poziva također sve koji se namjeravaju natjecati za mjesta u Zastupničkome domu Hrvatskoga državnog sabora da i u predizbornoj kampanji poštuju dostojanstvo svakog čovjeka, posebno protukandidata, da u svojim nastupima budu tolerantni, a u programima i predizbornim obećanjima otvoreni i jasni, kako bi ta kampanja prošla bez uzajamnog ponižavanja, klevetanja i ogovaranja, jer politički protivnik nije neprijatelj, nego čovjek sa svojim dostojanstvom i svojim ljudskim pravima.

U Zagrebu, 10. studenog 1999.

mons. Ivan Milovan

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK