Izjava u povodu novijih događaja na Kosovu

Tiskovni ured HBK

Stanje na Kosovu, kako izvješćuju sredstva javnog priopćavanja, svojom ustrajnom dramatičnošću ne prestaje izazivati zabrinutost domaće i svjetske javnosti. Zbog toga je Komisija »Iustitia et pax« Biskupske konferencije Jugoslavije na zasjedanju u Zagrebu 27. rujna 1990. godine ponovno o tome raspravljala i još jednom osudila sve povrede ljudskih prava, osobito onih kojima je ugrožena materijalna egzistencija ljudi.

Komisija je posebice zabrinuta zbog onemogućavanja djelovanja karitativnih ustanova Katoličke crkve na Kosovu policijskim oduzimanjem lijekova i sprečavanjem pružanja ostale humanitarne pomoći.

Pojačana propaganda protiv Katoličke crkve na začuđujući način ide tako daleko da se njezine ustanove optužuju i za takvo zlodjelo kao što je trgovanje djecom na Kosovu. Iznenađujuće je neprimjereno reagiranje saveznih vlasti na trovanje djece, kao i na kršenje ljudskih, političkih i građanskih prava na Kosovu, što ima za posljedicu sve manje povjerenje građana prema tim vlastima.

K tome, zataškavanje istine o Kosovu dovodi vlast u sukob s međunarodnim humanitarnim institucijama, kojima se priječi uvid u stvarno stanje, sve do protjerivanja predstavnika tih ustanova iz zemlje. U ime kojih ciljeva bi se smjelo dopustiti trajno civilizacijsko nazadovanje zemlje? To je u suprotnosti i prema preuzetim obvezama Jugoslavije s obzirom na međunarodne dogovore.

Komisija podržava sva nastojanja oko demokratizacije odnosa na Kosovu kao pravi put rješavanja tamošnjih napetosti i ujedno potiče demokratske snage u zemlji, karitativne djelatnike vjerskih zajednica kao i ostale humanitarne ustanove, da se ne obeshrabre u zalaganju za ugrožene te da u svoje djelovanje uključe i prihvaćanje izbjeglica s Kosova.

U Zagrebu, 27. rujna 1990.

mons. Srećko Badurina

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« BKJ