Mons. Ivan Štironja, biskup porečki i pulski

Tiskovni ured HBK

Službe u HBK

predsjednik Vijeća HBK za misije

Mons. Ivan Štironja rođen je 10. svibnja 1960. u Pješivcu, tada u župi Prenj, a danas u župi Aladinići, u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, u obitelji s desetero djece. Otac Stojan i majka Anica, rođena Bošković, rodili su tri sina i sedam kćeri od kojih je jedna preminula kao beba.

Osnovnu školu polazio je na Pileti, u Crnićima 1967. – 1975., gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu kod isusovaca 1975. – 1979., vojni rok služio je 1979. – 1980. na Visu i u Šibeniku, a bogoslovni studij pohađao je na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu 1980. – 1986.

Za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1986. Kao župni vikar službovao je 1986. – 1987. u Dračevu.

Kao mladomisnik don Ivan se prijavio za misije te se 1988. pola godine pripremao u Londonu za afričke misije i učio engleski jezik. Misijsku djelatnost obavljao je 1988. – 1992. kao župnik župe Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji.

Biskup Žanić ga je 1993. poslao u hrvatsku župu u Oakville, u biskupiji Hamilton u Kanadi, gdje je kao župnik djelovao tri i pol godine, do 1996.

Biskup Ratko Perić poslao ga je na studij liturgike u Padovu, gdje je na Institutu za liturgijski pastoral dvije godine pohađao liturgijske predmete te postigao magisterij. Ujedno je pastoralno skrbio za Hrvate u Padovi i Milanu.

Od 1998. do 2002. obnašao je službu katedralnog župnika, a potom je  od 2002. do 2011. bio biskupski vikar za pastoral.

Kongregacija za evangelizaciju naroda imenovala ga je 1. ožujka 2011. nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Na toj službi ostao je do rujna 2016. Od listopada 2016. do prosinca 2020. bio je na službi župnika i upravitelja Svetišta Presvetog Srca Isusova u Studencima.

U „Crkvi na kamenu“ uređivao je rubriku „Liturgija i život“, te potom misijsku rubriku „Za evangelizaciju naroda“. Biskup ga je imenovao dijecezanskim ravnateljem misijskih djela u prosincu 1999. Pokazao se kao odgovoran promicatelj raznih inicijativa u korist općih misija, posebice hrvatskih misionara. Pisao je u „Radosnoj vijesti“, glasilu Papinskih misijskih djela za područja biskupskih konferencija BiH i Hrvatske.

Osim navedenih službi, bio je član Prezbiterskoga vijeća, Zbora savjetnika, Nadzornoga vijeća biskupijskoga Caritasa, predsjednik Svećeničke uzajamnosti, povjerenik za mladež i povjerenik za duhovna zvanja.

Pri Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine bio je član raznih tijela.

Papa Franjo imenovao ga je 22. prosinca 2020. kotorskim biskupom. Za biskupa je zaređen 7. travnja 2021. u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. U kotorskoj katedrali sv. Tripuna ustoličen je 27. travnja 2021. Papa Franjo imenovao ga je 31. siječnja 2023. biskupom Porečke i pulske biskupije, a svečano je uveden u službu u porečkoj prvostolnici 18. ožujka 2023.