mons. Ranko Vidović, biskup hvarski

Tiskovni ured HBK

Službe u HBK

predsjednik Odbora HBK za pastoral pomoraca

Mons. Ranko Vidović rođen je 6. svibnja 1961. u Vidonjama. Nakon završene osnovne škole u Mliništu kod Metkovića, pohađao je sjemenišnu gimnaziju u Splitu (1976. – 1980.). Zatim je u Splitu nastavio teološki studij kao bogoslov Splitsko-makarske nadbiskupije. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. u župi „Gospe od zdravlja“ u Splitu-Dobri te je inkardiniran u Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Nakon svećeničkog ređenja obnašao je slijedeće službe: od 1986. do 1988. bio je kapelan u Kaštel Kambelovcu, od 1988. do 2014. bio je župnik u Splitu – Lovrinac, od 2014. do 2021. bio je župnik Župe Gospe od Otoka u Solinu. Osim toga, od 5. prosinca 1988. bio je član nadbiskupskog povjerenstva za sjemeništa i za duhovna zvanja te od 31. listopada 2014. dekan Solinskog dekanata.

Papa Franjo imenovao ga je hvarskim biskupom 4. ožujka 2021. Za biskupa je zaređen u hvarskoj prvostolnici 22. svibnja 2021.