Odbor za odnos sa Židovima i muslimanima

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

mons. Antun Škvorčević, biskup požeški

Članovi:

Tomislav Kovač

Davor Vuković

Edvard Punda

Stipo Kljajić

Ivan Koprek