Osnivački dekret HBK

hbk_admin

Nakon pažljivog razmatranja prilika koje se odnose na nekadašnju republiku Jugoslaviju, iz kojih su nastale nove samostalne republike, preuzvišeni Natpastiri ovih država jednodušno su zatražili da se ukine nekadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije i da se uspostavi Konferencija biskupa Hrvatske; oni oblikovaše Statut (te Konferencije), prilagođujući ga prikladno odredbama Kodeksa kanonskog prava, i predložiše ga Apostolskoj Stolici na odobrenje.

Stoga Vrhovni Svećenik Ivan Pavao II, Božjom Providnošću Papa, po savjetu Kongregacije za biskupe i saslušavši Odsjek Državnog tajništva za odnose s državama, potvrdio je u skladu s odredbama prava uspostavu Konferencije biskupa Republike Hrvatske i prihvatio je njen Statut kako se nalazi u priloženom primjerku.

Spomenuti je Statut odobren “ad experimentum”

Dano u Rimu, u sjedištu Kongregacije za biskupe dana 15. svibnja, godine 1993.

 

+ Bernardin kard. Gantin, prefekt

+ Justin Rigali, tajnik