Priopćenje o različitim pitanjima uključujući pitanje nerješenih granica sa susjednim državama

Tiskovni ured HBK

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu 22. rujna 2009. godine održana je sjednica Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića. Članovi su razgovarali o knjizi – zborniku izjava, dokumenata i priopćenja izdanih tijekom dvadeset godina, koja uskoro izlazi, pa će je Komisija predstaviti javnosti. Također je bilo riječi i o daljnjem radu i o članovima Komisije, što će se podastrijeti Hrvatskoj biskupskoj konferenciji na jesenskom zasjedanju u Dubrovniku.

U razmatranju aktualnog stanja u zemlji izraženo je žaljenje što se na poziv Europskog parlamenta 23. kolovoza u nas nije obilježio kao dan spomena na žrtve totalitarizama. Činjenica je da u našem društvu jačaju nedemokratske tendencije onih koji sprječavaju da istina o našoj prošlosti konačno dobije pravo mjesto u svijesti naših građana. Komisija izražava zabrinutost zbog sve prisutnijih napada na Crkvu i na pravo izražavanja mišljenja.

Komisija, vjerna svojem pozivu i imenu – »Pravda i mir« – pozdravlja volju hrvatskih političkih institucija, Sabora i Vlade, da se neriješena granična pitanja sa susjednim državama rješavaju u duhu postojećeg međunarodnog prava i pravorijeka tzv. Badinterove komisije. Komisija »Iustitia et pax« HBK poziva najuglednije hrvatske znanstvene i kulturne institucije da podrže takve napore i rješenja da se ne bi pretenzijama i ustupcima koji nisu pravno utemeljeni stvorili presedani koji bi u ovom dijelu Europe i svijeta ugrozili teško postignut mir i sigurnost država i naroda.

U vremenu još uvijek prisutne svjetske gospodarske krize, Komisija se poziva na svoju Izjavu od 3. lipnja ove godine, te želi upozoriti kako nije moguć napredak naše Domovine – pa tako ni gospodarski – bez poštivanja moralnih načela koja su sadržana u socijalnom nauku koji promiče Crkva, a koji počiva na odgovornosti svih za zajedničko dobro: na solidarnost – osobito s najugroženijim skupinama u društvu, supsidijarnosti – što podrazumijeva poštivanje načela nemiješanja različitih razina upravljanja i djelovanja, te na poštovanju dostojanstva svake ljudske osobe. Oni koji donose zakone u Republici Hrvatskoj trebali bi imati na umu upravo ta načela ako želimo da se društvo konačno postavi na zdrave noge, da se oslobodimo neodgovornosti, gramzljivosti i korupcije u društvu.

Sve je više aktualno gospodarenje vodama. Na to smo mi već upozoravali, a osobito želimo skrenuti pozornost javnosti sutrašnjom izjavom »Zabrinutost zbog zakona o vodama«. Smatramo je veoma važnom pa očekujemo odgovarajuću reakciju.

Pozivamo sve vjernike da mole za mir i napredak naše domovine.

U Zagrebu, 22. rujna 2009.

mons. Vlado Košić

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« HBK