Oznaka: Odbor HBK za odnos sa Židovima i muslimanima