Odbor za pastoral Roma

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Bože Radoš, biskup varaždinski

Članovi:

S. Karolina Miljak Neven  Hrvatić
Josip Tomljanović Kristina Čačić
Nikola Markušić Nikola Uravić
Jelena Baličević (Čop) David Andreić
Krešimir Jukić Patrik Alatić
Ivica Mađer Nikola Uravić