Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki

Članovi:

Ivica Pažin Ana Thea Filipović
Valentina Mandarić Josip Šimunović
Tomislav Subotičanec Nenad Malović
Krunoslav Novak Milan Šimunović
Nikola Vranješ Anton Peranić
Josip Periš Edvard Punda
Ante Mateljan Mirjana Vučica
Vladimir Dugalić Robert Kupčak
Ante Pavlović Marko Vidović
Tomo Mlakić