Vijeće za laike

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Mate Uzinić, nadbiskup riječki

Članovi:

Ana Marčinko

Blaženka Jančić

Maja Petranović

Irena Sever Globan

Marina Šijaković

Bruna Velčić

Krešimir Cerovac

Tomislav Kovač

Vjeran Martić

Marko Medved

Branko Murić

Šime Zupčić

Pododbor za osobe s invaliditetom
Alojz Kovaček Željkica Šemper
Mirjana Dobranović Leonardo Šardi