Vijeće za misije

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Ivan Štironja, biskup porečki i pulski

Članovi:

Ivan Grinišin Božidar Volarić
Jerko Vuleta Nikola Berišić
Ivan Faletar Ksenija Rukavina Kovačević
Ljubomir Galov Pero Jurčević
Matija Pavlaković Ante Šiško
Tomislav Puljić Perica Matanović
Ivan Kljunić Mirko Vukšić
Slavko Rajič

Jozo Gojsalić

Ivan Novak