Vijeće za misije

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Ivica Petanjak, biskup krčki

Članovi:

Juraj Jerneić Ivan Novak
Ivan Grinišin Ivan Faletar
Dominik Vukalović Jakoslav Banić
Frano Markić Ljubomir Galov
Luka Strgar Tomislav Puljić
Pero Jurčević Božidar Volarić
Mirko Vukšić Slavko Rajič
Kristijan Zeba Perica Matanović