Uredi

Tiskovni ured HBK

Nacionalni katehetski ured HBK

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predstojnik: mons. dr. Ivica Pažin

Tajnica: Anita Vranić

Ured HBK za obitelj

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Voditelj: Petar Krešimir Hodžić

Ured HBK za mlade

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Tajnica: Ivana Čogelja

Nacionalni ured HBK za katoličke škole

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Voditelj: Ivica Žuljević

Tiskovni ured HBK

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predstojnik: mr. sc. Zvonimir Ancić

Ekonomat i Financijski ured HBK

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Predstojnik: vlč. Šimun Šindija

Ured HBK za laička društva, pokrete i zajednice

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb

Tajnica: Marija Žebec