Vijeće HBK za nauk vjere donijelo dokument o čovjeku

Sjednica Vijeća HBK za nauk vjere pod predsjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića održana je u sjedištu HBK u Zagrebu u utorak, 26. studenoga 2019. Nakon osvrta na dosadašnji rad Vijeća, na sjednici je izglasan pripremljeni dokument „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“, u kojem Vijeće u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive. Vijeće smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom. Vijeće u svome dokumentu, uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života. Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka.

U razgovoru o daljnjim planovima, Vijeće je odlučilo da će sljedeća tema o kojoj će se očitovati biti karizmatski pokreti i seminari u Crkvi.

print

Povezane objave

Čestitka nadbiskupa Uzinića starijim osobama

Tiskovni ured HBK

Trpljenje iz ljubavi – sjeme novoga govora o kršćanskoj nadi

Tiskovni ured HBK

Sjednica Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Tiskovni ured HBK