Vijeće HBK za nauk vjere donijelo dokument o čovjeku

Sjednica Vijeća HBK za nauk vjere pod predsjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića održana je u sjedištu HBK u Zagrebu u utorak, 26. studenoga 2019. Nakon osvrta na dosadašnji rad Vijeća, na sjednici je izglasan pripremljeni dokument „Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv“, u kojem Vijeće u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive. Vijeće smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom. Vijeće u svome dokumentu, uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života. Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka.

U razgovoru o daljnjim planovima, Vijeće je odlučilo da će sljedeća tema o kojoj će se očitovati biti karizmatski pokreti i seminari u Crkvi.

print

Povezane objave

Sjednica Upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve

Tiskovni ured HBK

Čestitka predsjednika HBK nadbiskupa Puljića novoimenovanom riječkom nadbiskupu koadjutoru

Tiskovni ured HBK

Susret trajne formacije djelatnika katoličkih škola

Tiskovni ured HBK