Zaštita ljudskih prava svoj smisao ima u promicanju prava i slobode svake osobe

Izjava Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj o Prijedlogu rezolucije o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 11. svibnja 2021. dotaknulo se i Izviješća o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena izvjestitelja Freda Matića, eurozastupnika iz Hrvatske, koje je toga dana usvojeno na Odboru za prava žena i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta (FEMM) te upućeno u daljnju proceduru.

Vijeće izražava krajnju zabrinutost uoči predstojećeg glasovanja u Europskom parlamentu (23. i 24. lipnja 2021.) o Prijedlogu rezolucije (2020/2215(INI)) koji se temelji na spomenutom Izvješću,  te ovim putem želi sažeto obrazložiti razloge svoje zabrinutosti.

Iako prijedlog ove Rezolucije razmatra vrlo važno pitanje zaštite zdravlja i prava žena treba skrenuti pozornost kako ona:

  1. definira pobačaj kao temeljno ljudsko pravo i “osnovnu zdravstvenu uslugu” koja bi trebala biti svima, gotovo bezuvjetno, dostupna;
  2. ograničava pravo na priziv savjesti zaboravljajući da ono proizlazi iz univerzalnog temeljnog ljudskog prava na slobodu savjesti;
  3. nalaže izmjenu obrazovnih kurikula uvrštavanjem promicanja rodne ideologije i prava na pobačaj te pristupa maloljetnika uslugama zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja pod koje svrstava pobačaj i promjenu spola;
  4. zadire u nacionalnu nadležnost država članica namećući rješenja u pitanjima o kojima su one ovlaštene odlučivati samostalno.

Zbog toga je prijedlog ove Rezolucije izazvao brojne reakcije, među ostalima i Vijeća biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) koje u svom osvrtu (Position Paper) ističe kako Katolička Crkva promiče i brine o pitanjima ljudskog zdravlja naglašavajući da je pravo na zdravlje temeljno ljudsko pravo te osnova dostojanstvenog života. Međutim, u osvrtu se navodi kako se prijedlog ove Rezolucije, a osobito pitanje pobačaja, analizira isključivo iz jednostrane perspektive zanemarujući sva prava i širinu zaštite svih uključenih osoba i životnih situacija.

Crkva promiče zaštitu života nerođenog djeteta stvorenog na Božju sliku i Njegovom voljom te promiče i štiti njegovo temeljno ljudsko pravo na život. Zaštita dostojanstva nerođenog djeteta te pravo država da štite život nerođenog djeteta potvrđeni su odlukama i Europskog suda za ljudska prava ECtHR (GC) 16. 12. 2010, A, B. C v. Ireland, Br. 25579/05) i Europskog suda pravde (18. listopada 2011., Oliver Brüstle v Greenpeace eV).

Zaštita ljudskih prava svoj smisao ima u promicanju prava i slobode svake osobe, osobito onih koje se ne mogu same skrbiti o svojim pravima. Vijeće HBK za život i obitelj pozdravlja svaku inicijativu kojom se na takav sveobuhvatan način štite i promiču ljudska prava te podsjeća da smo svi odgovorni u sukreiranju društva utemeljenog na poštivanju prava svake osobe. Ukazujemo na to da se život nerođenog djeteta ne može štiti nasuprot zaštiti majke već samo zajedno s njom. Važno je naći ona rješenja koja će zaštititi i majku i nerođeno dijete te pravo na život i dostojanstvo svih uključenih osoba.

Upozoravamo na opasnosti koje mogu izazvati ideološki nametnute politike, osobito one koje su usmjerene i uključuju maloljetnu djecu. Obrazovni sustavi mogu poslužiti kao instrument za promicanje ljudskih prava, ali je neprihvatljiva njihova instrumentalizacija za provođenje ideološki utemeljenih politika. Predložena Rezolucija, pak, umjesto zaštite zdravlja i prava žena nameće provedbu jednostranih, ideološki utemeljenih stavova i politika koji su neprihvatljivi moralno, pravno, ali i politički sa stajališta poštivanja suživota u pluralističkom društvu.

Vijeće poziva na nužnost zaštite prava na život i dostojanstvo svakog ljudskog bića od začeća do naravne smrti te pozdravlja promicanje i zaštitu ljudskih prava uz razumnu i odgovornu sveobuhvatnost svih uključenih osoba i prava. Prijedlog Rezolucije je neprihvatljiv i njezino usvajanje izazvalo bi nesagledive štetne posljedice u području poimanja i zaštite ljudskih prava.

Naposljetku, Vijeće poziva uključene u procese donošenja odluka, kao i cjelokupnu javnost, da uvažavajući navedene činjenice odgovorno pristupe vrednovanju ove složene i delikatne problematike i svoja nastojanja usmjere na dobrobit sviju na koje se Rezolucija odnosi, a ponajviše ženâ i djece, bilo rođene bilo nerođene.

U Zagrebu, 22. lipnja 2021.

mons. Mate Uzinić

predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj

print

Povezane objave

Priopćenje s 59. plenarnog zasjedanja Sabora HBK

Tiskovni ured HBK

Sjednica Vijeća HBK za Ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života

Tiskovni ured HBK

Fra Ivo Martinović imenovan za novog požeškog biskupa

Tiskovni ured HBK