mons. Petar Palić, biskup mostarsko duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko mrkanske biskupije, apostolski upravitelj Hvarske biskupije

Tiskovni ured HBK

Službe u HBK