Mons. Roko Glasnović, dubrovački biskup

Tiskovni ured HBK

Službe u HBK

predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj

predsjednik Odbora HBK za obiteljska savjetovališta pri Vijeću HBK za život i obitelj

član Biskupske komisije HBK za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima

član Mješovite komisije HBK – HRK

zamjenik delegata HBK pri COMECE-u (Vijeće biskupskih konferencija zemalja Europske unije)

Don Roko Glasnović rođen je 2. srpnja 1978. u Šibeniku. Osnovnu školu pohađao je u Janjevu na Kosovu (1985.-1990.) i u Šibeniku (1990.-1993.). Srednju Tehničku školu pohađao je u Šibeniku (1993.-1997.), a na Pravnom fakultetu u Splitu studirao je jednu godinu (1998.-1999.).

Od 1999. do 2005. godine studirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, a od 2005. do 2008. godine nastavlja studij pastoralne teologije na Papinskom Lateranskom Sveučilištu u Rimu. Za svećenika Šibenske biskupije zaređen je 2. srpnja 2005.

Bio je župnik u župi Pohođenja BDM u Njivicama, Šibenik (2008. – 2009.). Od 2008. bio je Povjernik za pastoral braka i obitelji, a od 2009. i osobni biskupov tajnik. Upravljao je župom sv. Margarite u Jadrtovcu (2014. – 2017.) i župama sv. Petra na Kapriju i Uznesenja BDM na Žirju (2017. – 2019.). Od 2012. Član je Vijeća HBK za život i obitelj, a od 2017. bio je ekonom Šibenske biskupije, ravnatelj Katoličkog školskog centra i predstojnik Biskupijskog ureda za škole. Bio je član svećeničkog i ekonomskog vijeća Šibenske biskupije, kao i član Povjerenstva za katolički školski centar i za Katoličku osnovnu školu.

Osim hrvatskog jezika govori talijanski i engleski.

Papa Franjo imenovao ga je dubrovačkim biskupom 30. studenoga 2021. Za biskupa je zaređen u dubrovačkoj prvostolnici 22. siječnja 2022.