Poruka prigodom demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini

Tiskovni ured HBK

Nakon višestranačkih slobodnih i demokratskih izbora u Sloveniji i Hrvatskoj, isti se proces najavljuje i u ostalim dijelovima zemlje. Komisija »Iustitia et pax« Biskupske konferencije Jugoslavije poticala je vjernike da u slobodi i ljudskom dostojanstvu ostvare svoja građanska prava i da se, sudjelujući u slobodnim izborima, založe za opće dobro naroda. Ovom se prigodom obraća katoličkim vjernicima Bosne i Hercegovine s istom nakanom.

Biskupi Vrhbosanske metropolije uputili su svojim vjernicima pismo istog sadržaja dana 5. srpnja 1990. godine. Ova Komisija, oslanjajući se na tu njihovu poruku, pokrenuta trenutačnim događajima u Bosni i Hercegovini, doziva vjernicima u pamet nauk II. Vatikanskog sabora: »Neka se građani sjete da imaju pravo i ujedno dužnost služiti se svojim pravom glasa u korist općeg dobra« (GS 75). Katolički vjernici kao slobodni građani pozvani su, dakle, sudjelovati u javnom životu, imaju dužnost i pravo zauzimati se za opće dobro, učlanjivati se u političke stranke, birati i biti birani, odbacujući svaku napast da se u političkom životu osjećaju drugorazrednima.

Kako bi ostvarili to svoje pravo i tako izvršili građansku dužnost, vjernici trebaju prevladati strah koji im se još uvijek nameće ako bi glasovali po svojem uvjerenju a ne po nečijem diktatu. Na slobodnim izborima građani trebaju biti u mogućnosti zaista birati programe i kandidate koji najbolje jamče ostvarenje moralnih, vjerskih i društvenih probitaka i vrednota. Hrvati katoličke vjere znaju cijeniti vrednote rodoljublja, pa su slobodni izbori prilika da svoj hrvatski identitet izraze mirno i dostojanstveno.

O rezultatima izbora, o izabranim zastupnicima i o njihovu programu ovisit će i budućnost Crkve u Bosni i Hercegovini. Crkva po svojoj naravi zahtijeva slobodu djelovanja na vjerskom, kulturnom i socijalnom području. Radi toga ona se pouzdaje u građane birače i izabrane zastupnike da će to u novim demokratskim ustanovama priznavati i jamčiti.

Potičući katoličke vjernike da ostvare svoja građanska prava pristupajući glasovanju i tako ispune moralnu dužnost, Komisija želi osobito naglasiti potrebu zajedništva i složnog nastupa u svemu što se tiče Crkve i dostojanstva hrvatskog naroda.

Odnosi s drugim strankama, s drugim narodima i vjerskim zajednicama zahtijevaju razvoj uzajamnog uvažavanja i suradnje u pitanju zajedničkog dobra svih građana. Ravnopravnost u slobodi pretpostavka je materijalnog i duhovnog napretka cijeloga društva. A demokratski sustav najbolji je put u tom pravcu.

Vjernici znaju koliko je značenje i dalekosežnost povijesnih promjena u kojima sudjeluju ovim izborima, i da one nisu ostvarive samo ljudskim naporima, te će na čelu s pastirima u molitvi zatražiti pomoć Boga, Gospodara povijesti.

U Zagrebu, 27. rujna 1990.

mons. Srećko Badurina

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« BKJ