Priopćenje prigodom održavanja referenduma u Republici Hrvatskoj

Tiskovni ured HBK

Građani Republike Hrvatske pozvani su izraziti svoju volju o tome kako bi trebalo urediti državnopravni položaj njihove domovine. Referendum, koji je na način predviđen zakonom raspisala za 19. svibnja o. g. zakonita vlast, daje mogućnost svakom građaninu s biračkim pravom da ostvari to svoje pravo i ispuni građansku dužnost u odnosu na budućnost naroda. Pitanja koja se postavljaju tiču se vremenitog poretka za koji svaki građanin snosi dio odgovornosti. Crkva ima svoje povijesno iskustvo i moguće joj je procjenjivati u kakvim političkim okvirima i sustavima ostvaruje lakše, a u kojima teže svoje evanđeosko poslanje.

No, Crkva nije pozvana da stvara političke programe niti da ih predlaže biračima na usvajanje. Ona podržava pravo građana da o tome odlučuju prema svojem najboljem uvjerenju. Podržava također demokratski i mirni put za ostvarenje političkih ciljeva, a odbacuje i osuđuje kao nemoralne nasilničke postupke kojima se pokušava nametnuti vlastite političke težnje. Treba ustrajati na putu zakona i demokratskih pravila u političkom sučeljavanju. Izraziti svoju volju na biračkim mjestima i truditi se da se ona ostvari mirnim putem zahtjev je civilizacije kojoj zacijelo pripadaju i koju žele izgrađivati svi građani Hrvatske. Zato svima upućujemo žarki poziv da se ne daju navesti na razbijačke i anarhične postupke, nego da podrže zakon i građanski mir u svim gradovima i selima.

Našim vjernicima poručujemo da se posluže svojim građanskim pravom i ispune građansku dužnost. Crkva će poštivati odluku građana i truditi se da u svim okolnostima djeluje u skladu sa svojom naravi i s poslanjem primljenim od Isusa Krista, za vremenito i vječno uzdignuće pojedinca i naroda.

Isus Krist, Knez mira, neka nadahne vaše misli i vaše postupke! Neka nas obdari svojim svetim mirom!

U Zagrebu, 10. svibnja 1991.

mons. Srećko Badurina

predsjednik Komisije »Iustitia et pax« BKJ