Sjednica Vijeća HBK za laike

Članovi Vijeća HBK za laike sastali su se na sjednici 21. ožujka u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem predsjednika Vijeća riječkog nadbiskupa Ivana Devčića.

Prvi dio sjednice činila je rasprava o bioetičkim izazovima sadašnjice s naglaskom na pobačaju za koji je u pripremi novi zakon, a koji izaziva izražene društvene prijepore. Vijeće je obrađivalo temu s više aspekata. Dok se hrvatski javni prostor, pojedina radna mjesta (među inima i ona koja određuju održivost i razvoj cijelog društva, poput državnih dužnosnika, pravnika, liječnika, pa i učitelja te znanstvenika), ali i osobni odnosi „običnog čovjeka“ nalaze u stanju latentnog tinjanja vrijednosnog sučeljavanja oko niza bioetičkih tema (koncept „roda“ i njegova implementacija, pobačaj, medicinski potpomognuta oplodnja, poimanje ljudske spolnosti i prava osoba s homoseksualnim, biseksualnim i transseksualnim orijentacijama, redefiniranje braka i obitelji, uloga roditelja u odgoju djece i dr.), postavlja se pitanje kako se vjernik treba postaviti prema takvim bioetičkim sučeljavanjima u hrvatskom društvu.

Glede pitanja pobačaja, Vijeće je mišljenja kako je potrebno znatno više koristiti dominantne i sve brojnije znanstvene dokaze biomedicinskih istraživanja o početku života začećem, kao i pravna mišljenja nadležnih katedri većine sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Tu argumentaciju potrebno je na primjeren način artikulirati za uvrštavanje u školske kurikulume, a posebice za pastoralni rad s obiteljima u svim hrvatskim biskupijama. Upućeno je i na vrijedna pravna rješenja nekih država čije državno-političke strukture eksplicitno uvažavaju kršćansko viđenje ove tragične pojave suvremenog društva. Zaključeno je kako će Vijeće temeljem rasprave o toj temi formulirati svoje očitovanje te ga dostaviti Konferenciji na znanje.

U drugom dijelu sjednice članovi su tematizirali ulogu Vijeća i pripadnog Ureda za laike u svjetlu dokumenta HBK Za život svijeta, za koji je sa žaljenjem ustvrđeno kako je nedovoljno iskazan interes da se upozna i primjeni u pastoralnoj praksi u našim nad/biskupijama.

U prijedlozima za unaprjeđenje djelovanja Vijeća i za daljnju promociju laikata u Hrvatskoj istaknuto je kako je potrebno dodatno se angažirati oko promjene naslijeđenog mentaliteta hrvatskih katolika prema kojem je aktivnost Crkve većinom zadaća klera i redovništva, premda je niz uspješnih društvenih angažmana hrvatskih laika već pokazao jasne pomake u tom smislu, a koji su prepoznati i u međunarodnim katoličkim ustanovama i udrugama.

Izraženo je i mišljenje kako je potrebno suočavanje s elementima fanatizma i fundamentalizma u nekim oblicima djelovanja organiziranog laikata, kao i prisutne opasnosti parcijalnog pristupa u pogledu naglašavanja zauzimanja samo za određene istine vjere i morala, a ne cjelovita pristupa evanđelju, posebice evangelizacije u odnosu na svijet znanosti, kulture i obrazovanja.

Zaključeno je kako je potrebno formirati laike u duhu kulture dijaloga i komunikacije s drugima, a formaciju promovirati kao višeobličnu aktivnost, naglasak staviti na različite oblike škola, sastanaka i seminara koje će u različitim prigodama omogućiti susret s kršćanskim naukom, a Vijeće bi u tom smislu trebalo biti tijelo koje potiče, pomaže i promovira formaciju laika. U svezi s time istaknuto je da bi u Uredu za laike trebalo zaposliti još jednog djelatnika.

Sjednica Vijeća bila je plodna i u pogledu iznošenja teškoća i izazova angažiranih laika s predstavnicima klera i teolozima, ali i obrnuto. Nadajući se kako je to početak dijaloga na obostrano plodno crkveno djelovanje sjednica je zaključena mišlju o potrebi češćeg međusobnog susretanja i komuniciranja.

print

Povezane objave

Don Petar Palić, novi hvarski biskup

Tiskovni ured HBK

Kardinal Hollerich pozvao svijet politike da pokaže više solidarnosti

Tiskovni ured HBK

Predsjednik Hrvatskog Caritasa biskup Radoš posjetio potresom stradalo područje

Tiskovni ured HBK