Odbor za mlade

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski

Članovi:

Ivo Markić Mario Žigman
Josip Tomljanović Pavao Gospodnetić
Marin Hendrih Dalibor Pilekić
Marijan Pavelić Ivan Seletković
Ivan Terze Gabrijel Jagarinec
Marko Domiter Ivan Šibalić
Kristijan Tušek Danijel Hranilović
Zoran Grgić Marijan Štingl