Odbor za mlade

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski

Članovi:

Ana Marčinko Mario Žigman
Josip Šimatović Ivan Jurin
Marin Hendrih Dalibor Pilekić
Krunoslav Siroglavić Josip Pende
Mihovil Prović Gabrijel Jagarinec
Tihomir Kosec Zvonimir Mikulić
Kristijan Tušek Danijel Hranilović
Zoran Grgić Ivan Grbešić
Ivana Čogelja, tajnica Ureda za mlade