Vijeće HBK i BKBiH za hrvatsku inozemnu pastvu

Tiskovni ured HBK

Predsjednik:

Mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski

Članovi:

dr. Tomislav Markić, ravnatelj mons. Drago Balvanović
Marko Prpa mons. Stjepan Biletić
Nikola Pašalić Stjepan Čukman
Ivica Komadina Branko Radoš
Ivan Vukšić Ivan Bošnjak
Ivo Tadić s. Verica Grabovac
Sanja Gluhak fr. Slavko Slišković, OP, predsjednik HRK-e
fra Miljenko Šteko, predsjednik KVRPP BiH